VII Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego

W dniach 28-29 maja 2015 roku w Centrum Konferencyjnym Hotelu LORD w Warszawie odbył się VII Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego.

W imieniu Organizatorów chciałbym serdecznie podziękować za udział wszystkim Wykładowcom i Delegatom. Naszym Ekspertom serdecznie dziękujemy za przygotowanie i prezentację interesujących wystąpień, które poruszyły najistotniejsze i najbardziej problematyczne kwestie zdrowia publicznego w Polsce.

Bogaty dorobek naukowy i zaangażowanie naszych Gości zapewniły wysoki poziom merytoryczny Kongresu, a interdyscyplinarny charakter ich wystąpień poszerzył zakres dyskusji i ukierunkował ją na nowe, dotychczas nieznane obszary.

Słowa szczególnych podziękowań kierujemy pod adresem Pani Minister Beaty Małeckiej-Libery; Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, za przybliżenie stanu prac nad Projektem Ustawy o Zdrowiu Publicznym oraz Panu Ministrowi Markowi Posobkiewiczowi za przedstawienie w nowoczesnej formie, roli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w promowaniu zdrowego stylu życia Polaków. Wyrazy uznania i podziękowania kierujemy również do Przedstawicieli Związku Powiatów Polskich, Panu Rudolfowi Borusiewiczowi, Pani dr Małgorzacie Gałązce-Sobotce oraz Panu Grzegorzowi Kubalskiemu, za przestawienie programów zdrowotnych realizowanych na różnych poziomach przez samorządy terytorialne.

Podziękowania kierujemy także do Moderatorów Sesji Paneli Dyskusyjnych; Pana prof. Adama Fronczaka oraz Pana prof. Alfreda Owoca za prowadzenie interesujących i merytorycznie bogatych dyskusji w tarkcie całego Kongresu, zaś Panu Prof. Andrzejowi Wojtczakowi – Przewodniczącemu Komitetu Naukowego tegorocznej edycji Kongresu, za poświęcony czas na przygotowanie podstaw programowych wydarzenia oraz nieocenione wsparcie podczas samego Wydarzenia.

Wykłady i Panele Dyskusyjne, które miały miejsce podczas Kongresu pokazały, że tematyka Zdrowia Publicznego to zjawisko złożone i wielowymiarowe, które wymaga profesjonalnej i fachowej analizy . Mamy nadzieję, że zakończona debata przyczyni się do promocji idei zdrowia publicznego w polskich samorządach.

Już dzisiaj zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji Kongresu w przyszłym roku.

dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Sekretarz Komitetu Naukowego