II Międzynarodowa Konferencja Indeks Funkcji Seksualnej Kobiety.

W dniach 4-5 grudnia 2014 roku w Warszawie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Indeks Funkcji Seksualnej Kobiety.

Naszym Ekspertom serdecznie dziękujemy za przygotowanie i prezentację profesjonalnych wystąpień, które poruszały najistotniejsze i zarazem wrażliwe kwestie dotyczące seksualności kobiety. Bogaty dorobek naukowy i zaangażowanie naszych Gości zapewniły wysoki poziom merytoryczny Konferencji, a interdyscyplinarny charakter ich wystąpień poszerzył zakres dyskusji i ukierunkował ją na różne obszary, dzięki czemu Uczestnicy mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat zróżnicowanej specyfiki zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.