Lekarze o szczepionkach: „brak randomizowanych badań”. „By się zaszczepić, musiałabym stracić wiedzę z 45 lat”

Wśród lekarzy i naukowców związanych z medycyną nie brakuje krytycznych głosów dotyczących szczepionek przeciwko koronawirusowi. Ich zdaniem obywatele mają prawo do pełnej informacji dotyczącej zysków i ryzyk związanych z zaszczepieniem się, a rząd czy NIL nie powinni zamykać im ust, bo działają dla dobra pacjentów.