Linki

Strony związane ze zdrowiem publicznym:

www.evaclinic.pl – strona kliniki EvaClinic

www.efsa.europa.eu – (European Food Safety Authority – EFSA) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, ustanowiony na mocy Rozporządzenia 178/2002 r. Zadaniem EFSA jest zapewnianie doradztwa naukowego oraz wsparcia naukowo-technicznego w zakresie prawodawstwa i polityki Wspólnoty, we wszystkich dziedzinach, które wywierają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności i pasz. Urząd przyczynia się do wysokiego poziomu ochrony życia ludzkiego i zdrowia, zdrowia zwierząt i odpowiednich warunków ich hodowli, zdrowia roślin i ochrony środowiska naturalnego w kontekście funkcjonowania rynku wewnętrznego. Urząd zbiera i analizuje dane, które umożliwiają przygotowanie charakterystyk i monitorowanie zagrożeń, które wywierają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności i pasz

www.izp.cm-uj.krakow.pl – strona Instytutu ZP CM UJ w Krakowie

www.mz.gov.pl – strona Ministerstwa Zdrowia

www.nfz.gov.pl – strona Narodowego Funduszu Zdrowia

www.nil.org.pl – strona Naczelnej Izby Lekarskiej

www.nia.org.pl – strona Naczelnej Izby Aptekarskiej

www.pis.gov.pl – strona Państwowej Inspekcji Sanitarnej

www.gif.gov.pl – strona Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

www.nizp.edu.pl – strona Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

www.pzh.gov.pl – strona Państwowego Zakładu Higieny

www.izz.waw.pl – strona Instytutu Żywności i Żywienia

www.ifarm.waw.pl – strona Instytutu Farmaceutycznego

www.urpl.gov.pl – strona Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych

www.ptfarm.pl – strona Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

www.ispor.org – strona Międzynarodowego Stowarzyszenia Farmakoekonomicznego i Badań Wynikowych

www.farmakoekonomika.pl – strona Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

www.who.int – Światowa Organizacja Zdrowia

www.eupha.org – Europejskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego

www.wfpha.org – Światowa Federacja Stowarzyszeń Zdrowia Publicznego

www.epha.org – Europejskie Przymierze Zdrowia Publicznego

www.ehma.org – Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Zdrowiem

www.apha.org – Amerykańskie Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego

www.iuhpe.org – Międzynarodowa Unia Promocji Zdrowia i Edukacji

www.hsph.harvard.edu – Harwardzka szkoła Zdrowia Publicznego

www.eurpub.oupjournals.org – europejski magazyn zdrowia publicznego

www.ajph.org – amerykański magazyn dotyczący Zdrowia Publicznego

www.europa.eu.int – europejski portal poświęcony Zdrowiu Publicznemu

www.aspher.org – Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego Regionu Europejskiego

www.eachc.org – European Association for Community Health Care

www.iaamrh.org – International Association of Rural Health & Medicine

www.szczepienia.pzh.gov.pl – Informacje o szczepionkach i szczepieniach

Okręgowe Izby Lekarskie:

Lista Okręgowych Izb Lekarskich

Czasopisma:

www.zdrowiepubliczne.pl – najstarsza Polska gazeta dotycząca ZP

www.kurier-medycyny.com – Kurier Medycyny

www.pulsmedycyny.com.pl – Puls Medycyny

www.sluzbazdrowia.com.pl – Służba Zdrowia

www.ziz.com.pl – Zdrowie i Zarządzanie

www.gazetalekarska.pl – Gazeta Lekarska

Serwisy medyczne:

www.esculap.pl – Esculap

www.clinika.pl – Clinika.pl

www.portalmed.pl – Portal MED

www.resmedica.pl – Resmedica

www.emedyk.pl – E medyk

www.lekarze.com – Lekarze.com

www.zdrowie.com.pl – Zdrowie

www.mediclub.pl – MediClub

www.ekonferencje.pl – portal o medycznych konferencjach w całej Polsce

www.qz.pl – portal poświęcony zdrowiu

www.medicworker.com – portal rekrutacyjny

Wyższe Uczelnie Medyczne:

www.wum.edu.pl – Warszawski Uniwersytet Medyczny

www.amb.edu.pl – Akademia Medyczna w Białymstoku

www.amb.bydgoszcz.pl – Akademia Medyczna w Bydgoszczy

www.slam.katowice.pl – Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

www.cm-uj.krakow.pl – Collegium Medicum UJ w Krakowie

www.am.lublin.pl – Akademia Medyczna w Lublinie

www.umed.lodz.pl – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

www.am.poznan.pl – Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

www.pam.szczecin.pl – Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

www.am.wroc.pl – Akademia Medyczna we Wrocławiu im. Piastów Śląskich

Inne:

www.gis.gov.pl – Interaktywna mapa wyszukiwania jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej

www.msz.gov.pl/ – Przedstawicielstwa dyplomatyczne w Polsce