Ludzie zasłużeni dla zdrowia publicznego

prof. dr hab. n med.
Leszek Kubik

kubik
Członek-założyciel Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „PRO-SALUTEM”

Pierwszy Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „PRO-SALUTEM”

Zmarł 5 listopada 2009 r.

Kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „PRO-SALUTEM”.

Prof. dr hab. n. med. Leszek Kubik urodził się w 1954 roku w Gdańsku, gdzie uzyskał dyplom lekarza na Gdańskiej Akademii Medycznej. W 1980 roku podjął pracę w III Klinice Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON w Warszawie, gdzie w kolejnych latach uzyskiwał stopnie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych I stopnia (1982 r.), II stopnia (1985 r.) i w dziedzinie kardiologii (1987 r.). Pod kierunkiem płk prof. dr hab. med. Sylwestra Czaplickiego w 1985 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Badania elektrofizjologiczne i 24-godzinna elektrokardiografia dynamiczna według Holtera w rozpoznawaniu zespołu chorego węzła zatokowego”. Jak sam twierdził jego nauczycielem, który miał największy wpływ na jego życie zawodowe był prof. Andrzej Dąbrowski.

Czytaj więcej…

prof. Jerzy Vetulani

kubik

Zmarł 6 kwietnia 2017 r.

Psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, profesor nauk przyrodniczych, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

Profesor, kierownik Zakładu Biochemii (1976–2006), zastępca dyrektora ds. naukowych (1994–2001), a od 2002 wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Autor kilkuset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu, współtwórca hipotezy β-downregulacji jako mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych. W 1983 laureat Międzynarodowej Nagrody Anna-Monika II klasy za badania nad mechanizmami działania elektrowstrząsu. Jeden z najczęściej cytowanych naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. Wykładowca akademicki. Popularyzator nauki, przez ponad dwie dekady redaktor naczelny czasopisma „Wszechświat”.

Osobowość sceniczna, konferansjer i jeden ze współtwórców Piwnicy pod Baranami (1954–1961), gwiazda magazynu mówionego „Gadający Pies” (2010–2015). Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, od 1980 członek NSZZ „Solidarność”. Kandydat na prezydenta Krakowa w wyborach samorządowych w 2002.

Członek honorowy Indian Academy of Neurosciences i Oxford Neurological Society, doctor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

prof. dr hab. n. med.
Michał Karasek

karasek
Członek-założyciel Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „PRO-SALUTEM”

Zmarł 18 lutego 2009 r.

Endokrynolog, histolog, patomorfolog, wieloletni pracownik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Neuroendokrynologii. Był wybitnym naukowcem, wspaniałym nauczycielem akademickim o wysokiej odpowiedzialności i obowiązkowości, a także człowiekiem wielkiego serca i niezwykłej dobroci dla chorych, współpracowników i studentów.

Profesor Michał Karasek urodził się 26 września 1937 roku w Łodzi. W 1950 roku ukończył Szkołę Podstawową nr 132 w Łodzi, a w latach 1950–1954 uczęszczał do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1954 roku i w tymże roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Dyplom lekarza uzyskał w 1960 roku. Stopień naukowy doktora nauk medycznych otrzymał w 1967 roku na podstawie rozprawy pt. „Badania morfologiczne, histochemiczne oraz ultrastruktura szyszynki szczura białego w przebiegu regeneracji nadnerczy”, a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w 1973 roku na podstawie rozprawy pt. „Ultrastruktura szyszynki szczura białego w różnych warunkach doświadczalnych”. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1988 roku.

Czytaj więcej…

płk w st. spocz. dr n. med.
Sławomir Adam Tarka

Tarka

Zmarł 23 lipca 2017 r.

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, reumatologii oraz chorób zakaźnych. W latach 1982-2001 dr n. med. Sławomir Adam Tarka pełnił służbę w Wojskowym Instytucie Medycznym. W 1993 r. w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W 1995 r. został wyznaczony na stanowisko adiunkta Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii. W 2001 r. przeszedł w stan spoczynku i podjął pracę w Branżowej Kasie Chorych. Dr n. med. Sławomir Adam Tarka pozostawał i pozostanie w naszej pamięci jako niezwykle sumienny oficer-lekarz, doskonały lekarz specjalista, ceniony przez chorych, wspaniały i uczynny kolega.

prof. dr hab. n med. Leszek Hieronim Wdowiak

wdowiak

Zmarł 16 lutego 2010 r.

Profesor Wdowiak był absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, wybitnym specjalistą z zakresu organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego.

Wiele lat pracował w lubelskiej Akademii Medycznej, był też członkiem licznych zespołów centralnej administracji państwowej ds. zdrowia, m.in. konsultantem krajowym w dziedzinie zdrowia publicznego. Od 2007 kierował Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.

dr med. Michał Okła

okla

Zmarł 2 października 2016 r.

Urodził się 29 września 1953 r. w Skarżysku-Kamiennej. Michał Okła z wykształcenia i zawodu był lekarzem ginekologiem. W 1977 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku.

Od 1977 r. pracował w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, jako stażysta, asystent, a następnie zastępca ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego szpitala w Skarżysku-Kamiennej (1991-1997). W latach 1979-1982 był kierownikiem Oddziału Pomocy Doraźnej. W 1989 r., został dyrektorem Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej i funkcję tę pełnił do czerwca 2005 r. Od 2003 do 2005 r. pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej województwa świętokrzyskiego. W latach 1991-2005 był delegatem Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej oraz rzecznikiem odpowiedzialności lekarskiej.

W latach 1990-1994 był radnym Rady Miasta Skarżysko-Kamienna, od 1998 do 1999 członkiem Zarządu Miasta i radnym powiatu skarżyskiego. W latach 2002-2005 był radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W ramach swojej działalności społecznej był także prezesem Rady Nadzorczej Fundacji „Daj szansę” promującej młode talenty. W 2003 r. został laureatem konkursu „Skarżyszczanin 80-lecia”.

Należał do Platformy Obywatelskiej RP i był członkiem Rady Krajowej tej partii. W Senacie VI kadencji był członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Zdrowia. Był członkiem NSZZ „Solidarność”. Uważał, że leczenie ludzi to jego powołanie, ale jego wielką pasją była również polityka.

Był żonaty, miał troje dzieci.