Z ostatniej chwili: INFORMACJA PRASOWA: II Konferencja Naukowa Witamina D Elikisir Zdrowia, 10.07.15 Centrum Konferencyjne Hotelu Lord

Szanowni Państwo,

W dniu 10 lipca 2015 roku, w Warszawie odbyła się II Konferencja Naukowa „Witamina D – eliksir zdrowia”.

Naszym Ekspertom, serdecznie dziękujemy za przygotowanie i prezentację profesjonalnych wystąpień na tematy związane z plejotropowym działaniem witaminy D.

Wykład Inaugurujący wygłosiła Pani prof. dr hab. n. med. Beata Gruber pt. „Witamina D – odkrycie ostatnich lat”, w którym przypomniała, że odkryta w 1922 roku przez Mc Calluma jako czwarta witamina, znana jest przede wszystkim z oddziaływania na metabolizm. Odkrycie receptora VDR dla witaminy D w większości ludzkich komórek pozaszkieletowych zasugerowało jej rolę w innych układach i narządach organizmu (układ oddechowy i immunologiczny, układ pokarmowy, układ sercowo-naczyniowy, procesy różnicowania, proliferacji i apoptozy).

Wystąpienie prof. dr hab. n. med. Andrzeja Milewicza dotyczyło działania ochronnego Witaminy D odnośnie zmian neurodegeneracyjnych poprzez działanie odżywcze na nerw, przeciwdziałanie demineralizacji, przeciwzapalne, antyoksydacyjne i zapobiegając niedotlenieniu oraz działając jako immunomodulator.

Według prof. dr hab. n. med. Andrzeja Milewicza deficyt witaminy D prowadzi do zmian neurodegeneracyjnych mózgu. Działanie neuroprotekcyjne i naczynioprotekcyjne, tłumaczy pozytywne efekt suplementacji witaminy D na poprawę obniżonych funkcji poznawczych oraz demencję.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula podkreślił, że poziomy i rodzaje witaminy D mają ogromny wpływ na organizm. Witamina 1,25(OH)2D hamuje, a 25(OH)D wspomaga zdrowie kości. Najgorszy stan kości występuje przy wysokim poziomie 1,25(OH)2D i niskim 25(OH)D.

Podczas swojego wystąpienia prof. dr hab. n.med. Rudolf Klimek przedstawił wpływ witamin na proces miejscowego pobudzenia rozrostu naczyń krwionośnych.

Bogaty dorobek naukowy i zaangażowanie naszych Gości zapewniły wysoki poziom merytoryczny Konferencji, a interdyscyplinarny charakter ich wystąpień poszerzył zakres dyskusji i ukierunkował ją na różne obszary, dzięki czemu Uczestnicy mieli możliwość udziału w niezwykle ciekawych wykładach i dyskusjach poszerzających ich wiedzę, horyzonty oraz praktykę.

Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy do wszystkich Uczestników, Członków Komitetu Honorowego i Naukowego, Przedstawicieli administracji rządowej, Patronów i Partnerów II Konferencji Naukowej „Witamina D – eliksir zdrowia”.

W Konferencji wzięli udział m.in.: prof. dr hab. n. farm. Beata Gruber, prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz, dr n.med. Edyta Biernat-Kałuża, prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz, dr Zbigniew Bartoszewicz, dr n. chem. Aleksandra Wysłouch, prof. nadzw. dr hab. n. med. Lucjan Szponar, prof. zw. dr hab. n. farm. Anna Malm, dr n. farm. Marek Juda oraz prof. dr hab. n.med. Rudolf Klimek.

Nasze wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Naczelną Izbę Aptekarską oraz patronatem naukowym m.in. przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.