W Sejmie o szczepieniach w aptekach i normach zatrudnienia farmaceutów w szpitalach

Farmaceuci nie mają takiego zakresu szkolenia, przygotowania zawodowego, żeby przeprowadzić wywiad lekarski i szczepienie. Teraz system kształcenia jest tak zrealizowany, że każdy ma swoją rolę w systemie – tłumaczył wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski w czasie obrad sejmowej podkomisji zdrowia zajmującej się projektem ustawy o zawodzie farmaceuty.

Posłowie pytali we wtorek (26 maja) o brak możliwości wykonywania szczepień w aptekach oraz normy zatrudnienia farmaceutów szpitalnych. Czy te normy są do zrealizowania? – zastanawiał się jeden z posłów.

– Na dziś w ustawie szczepień nie ma. Niektóre państwa faktycznie poszły w tym kierunku. Na razie temu się przyglądamy. Farmaceuci nie mają takiego zakresu szkolenia, przygotowania zawodowego do tego, by przeprowadzić wywiad lekarski i szczepienie. Na teraz system kształcenia jest tak zrealizowany, że każdy ma swoją rolę w systemie. Czyli kwalifikacji dokonuje lekarz, szczepienie wykonuje pielęgniarka – odpowiedział wiceminister Maciej Miłkowski.

Normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach

Z kolei poseł Bolesław Piecha zapytał o zmiany dokonywane o izbach aptekarskich: – W rozdziale 7 jest zmiana ustawy o izbach aptekarskich. Są tam podane normy farmaceutów w aptekach szpitalnych. Czy jesteśmy gotowi, by spełnić tego typu normy? Pamiętam problemy z realizacją tych rozwiązań w przypadku pielęgniarek, kiedy kierowałem szpitalem. Będziemy mieć przypisaną liczbę farmaceutów do łóżek. W 800 łóżkowym szpitalu będzie musiało być 8 farmaceutów z pełnymi uprawnieniami. Czy te normy są do zrealizowania?

– Dokonaliśmy sprawdzenia, że te normy są w większości spełniane. Chcemy wzmocnienia tego, by farmaceuta był nie tylko osobą, która wydaje lek (nie jeden farmaceuta na jeden szpital), ale że jest współpracownikiem lekarzy, bierze czynny udział w procesie farmakoterapii pacjentów i doradza lekarzom w zakresie tej farmakoterapii – wyjaśnił Maciej Miłkowski.

Przypomniał, że takie były m.in. zalecenia NIK, która zauważyła, że zakres współpracy lekarzy z farmaceutami w szpitalach jest zdecydowanie za mały i trzeba wprowadzić normy zatrudnienia w przypadku farmaceutów pracujących w szpitalach.

Czy farmaceuta musi należeć do izby aptekarskiej?

Inne poruszane przez posłów kwestie to m.in. brak wskazania źródeł finansowania usług, które będą świadczyć farmaceuci w aptekach, przypisanie opieki farmaceutycznej do osoby a nie placówki, wątpliwości co do sposobu wymiany informacji między farmaceutą a lekarzem.

Padło też pytanie czy obowiązkowa jest przynależność farmaceuty do izby aptekarskiej i czy farmaceuci muszą płacić składki?

– Przynależność do izby aptekarskiej jest obowiązkowa i tak jak w innych zawodach, farmaceuta należy do okręgowej izby aptekarskiej tam, gdzie zamierza wykonywać się zawód – wyjaśnił wiceminister zdrowia.

źródło: rynekzdrowia.pl