Spotkanie informacyjne w UMWM w sprawie zagrożenia koronawirusem SARS-COV-2

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-COV-2 na Mazowszu kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbyło się 10 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Tym razem przedstawiciele zarządu województwa spotkali się z dyrektorami i kierownikami wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych: kulturalnych, oświatowych, ochrony zdrowia, spółek, WORD-ów oraz instytucji pomocniczych. Uczestniczyli: Elżbieta Lanc, Janina Ewa Orzełowska, Rafał Rajkowski, Wiesław Raboszuk.

– Chcemy z Państwem porozmawiać, w jaki sposób postępować w konkretnych sytuacjach związanych z zagrożeniem – zarówno od strony praktycznej, zdrowotnej, ale i od strony formalno-prawnej, bo jesteście państwo pracodawcami. Chcemy ustalić, jak eliminować potencjalne zagrożenia dla pracowników i dla wszystkich mieszkańców. Najważniejsze jest, abyśmy minimalizowali zagrożenia, związane z bezpieczeństwem ludzi, w tym naszych pracowników – podkreśliła, otwierając spotkanie, członek zarządu Elżbieta Lanc.

Podczas pierwszej części spotkania przedstawiony został stan przygotowań marszałkowskich szpitali i placówek ochrony zdrowia do poradzenia sobie z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2.

Szczegółowej prezentacji w tym zakresie dokonał i wnikliwie ocenił obecną sytuację dr Jacek Kowalski, kierownik zespołu medycznego ds. opieki nad pacjentami z chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. Następnie padło wiele pytań, na które zostały udzielone konkretne odpowiedzi.

– Epidemia się zaczęła. Uspokoję jednak: mamy już doświadczenie, to jest siódmy koronawirus tej rodziny, który wywołuje zachorowania u ludzi, choć te poprzednie epidemie nie zyskały takiego rozmachu jak epidemia obecna. Około 20 proc. zwykłych infekcji tzw. przeziębień górnych dróg oddechowych to są koronawirusy, więc to nie jest nic nowego. Jest to wirus odzwierzęcy, to nowy wirus, który zmutował, ale zarażenia koronawirusowe są znane od wielu lat – poinformował dr Jacek Kowalski. Mówiąc o obecnej sytuację zauważył, że Francja i Niemcy, które są naprawdę świetnie przygotowane do takich sytuacji, mają już po 8 tys. przypadków tej choroby. – U nas w Polsce potwierdzonych przypadków dziś rano było 18, w szpitalu Zakaźnym w Warszawie potwierdzonych leży 2 pacjentów – podkreślił dr Jacek Kowalski.

W drugiej części spotkania omówione zostały sprawy związane z prawem pracy i prowadzeniem działalności statutowej przez jednostki samorządowe, w świetle wejścia w życie postanowień ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

źródło: mazovia.pl