Agencja Badań Medycznych opublikowała harmonogram konkursów na 2023 rok

Agencja Badań Medycznych opublikowała harmonogram konkursów na 2023 rok. Na liście są konkursy m.in. na utworzenie i rozwój Sieci Centrów Medycyny Cyfrowej, realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości czy eksperymentów badawczych dotyczących wyrobów medycznych.
Agencja Badań Medycznych opublikowała harmonogram konkursów na 2023 rok

Agencja Badań Medycznych opublikowała harmonogram konkursów na 2023 rok. Na liście są konkursy m.in. na utworzenie i rozwój Sieci Centrów Medycyny Cyfrowej, realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości czy eksperymentów badawczych dotyczących wyrobów medycznych

Ponadto to również konkursy na adaptację wyrobów medycznych na potrzeby medycyny wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pola walki oraz na opracowanie nowych lub ulepszonych antybiotyków, chemioterapeutyków bądź preparatów skojarzonych, a także terapii fagowych stosowanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Konkurs na utworzenie i rozwój Sieci Centrów Medycyny Cyfrowej w ramach Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ABM (300 mln zł) – I kwartał 2023 r.
Konkurs otwarty na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości (100 ml zł) – II kwartał 2023 r.
Konkurs otwarty na realizację eksperymentów badawczych dotyczących wyrobów medycznych i/lub procedur medycznych w szczególności diagnostycznych i terapeutycznych (200 mln zł) – II kwartał 2023 r.
Konkurs dla przedsiębiorstw na opracowanie lub adaptację wyrobów medycznych na potrzeby medycyny wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pola walki (100 mln zł) – II kwartał 2023 r.
Konkurs otwarty dla przedsiębiorstw na opracowanie nowych lub ulepszonych antybiotyków, chemioterapeutyków bądź preparatów skojarzonych, a także terapii fagowych stosowanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych (50 mln zł) – III kwartał 2023 r.

źródło: rynek zdrowia.pl