Zmiany w mediach publicznych. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Jest wyrok TK w sprawie mediów publicznych. Trybunał uznał, że działania ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, Polskiego Radia i TVP – w tym odwołanie zarządów i postawienie spółek w stan likwidacji – nie były zgodne z konstytucją.Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy Kodeksu spółek handlowych o rozwiązaniu i likwidacji spółki rozumiane w ten sposób, że z mocy samej ustawy obejmują także publiczne radio i telewizję, są niekonstytucyjne.

Według TK, wszelkie decyzje wydane ws. publicznej radiofonii i telewizji na podstawie przepisu Kodeksu spółek handlowych o odwołaniu członka zarządu przez walne zgromadzenie, nie wywołują żadnych skutków prawnych.Trybunał obradował w składzie pięciorga sędziów TK pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej. Sprawozdawcą sprawy była sędzia Krystyna Pawłowicz, zaś w składzie byli jeszcze sędziowie: Stanisław Piotrowicz, Bogdan Święczkowski oraz, jako drugi sprawozdawca, Jarosław Wyrembak.Rozprawa rozpoczęła się we wtorek, ale przewodnicząca rozprawie prezes TK Julia Przyłębska podjęła decyzję o przerwie, którą uzasadniła „rozszerzeniem wniosku”.

Wniosek grupy posłów generalnie dotyczył oceny konstytucyjności Ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie, w którym odsyła ona do Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do przepisów z tego kodeksu mówiących o likwidacji i rozwiązaniu spółek kapitałowych oraz odwoływaniu i zawieszaniu członków zarządu tych spółek przez walne zgromadzenie.

źródło: wp.pl