Zaproszenie na Konferencję Prasową ‘Konsultacje Diabetologiczne’’ – 26-09-2019 , Klub Dziennikarzy GLOBTROTER , Warszawa , Hotel Gromada – Dom Chłopa

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować w imieniu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie o rozpoczętych w ostatniej dekadzie lipca-2019, w Ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Działaniach edukacyjnych i konsultacjach diabetologicznych na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego”, mających na celu pomoc mieszkańcom naszego województwa we wczesnym rozpoznaniu choroby jaką jest cukrzyca.

Cukrzyca to jedyna choroba niezakaźna, uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) za epidemię. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) umieściła ją wśród najpoważniejszych zagrożeń ‘’naszych czasów’’. Według danych tej Organizacji, cukrzyca znajduje się wśród 10 najczęstszych przyczyn zgonów na świecie, i wyprzedza w tym m.in. ilość zgonów spowodowanych przez wypadki komunikacyjne.

Najnowsze dane IDF (International Diabetes Federation) mówią o 425 milionach chorych na świecie, prognozy zaś mówią o coraz większej liczbie chorych w następnych latach. Co istotne, nawet co druga osoba nie wie, że zmaga się z cukrzycą. Choroba przez bardzo długi okres potrafi trwać w utajeniu, jednocześnie rozwijając swoje powikłania.

Chory na cukrzycę, często dowiaduje się o chorobie gdy trafia do szpitala z powodu jej powikłań: zawału serca czy udaru mózgu. Zgodnie z najnowszymi badaniami w Polsce średni wiek chorego na cukrzycę typu 2 wynosi 63,8 lat, choroba trwa u niego już od ok. 10 lat, pacjent ma nadwagę i podwyższoną wartość hemoglobiny glikowanej.

Konsekwencje nierozpoznanej albo źle leczonej cukrzycy mogą być bardzo poważne: ślepota, niewydolność nerek i konieczność dializ, amputacja kończyn, niedowład połowiczny, niewydolność krążenia, sepsa a nawet zgon, – to tylko niektóre z nich.

Najlepszym postępowaniem jest prewencja choroby, a gdy na prewencję jest już za późno – wczesne rozpoznanie i właściwe leczenie. W dzisiejszych czasach istnieje wiele leków, które pozwalają na dobrą kontrolę i wyrównanie cukrzycy a jednocześnie nie mają dokuczliwych działań niepożądanych.

W związku z powyższym Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie podjął się realizacji 330 akcji promocji zdrowia – kompleksowych indywidualnych konsultacji wykonywanych przez personel lekarski w kierunku wykrycia zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz działań edukacyjnych w formie wykładów dotyczących w szczególności diety i aktywności fizycznej.

Uczestnictwo w programie jest BEZPŁATNE a sam program skierowany jest do osób:

  • wiek> 60 lat
  • zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego
  • dotychczas nie diagnozowanych i nie leczonych z powodu cukrzycy

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest podpisanie świadomej zgody na badanie oraz oświadczenia w zakresie ochrony danych osobowych (zgodnie z regulacjami RODO). Cykl konsultacji lekarskich, które zostaną przeprowadzone bezpłatnie na terenie Państwa Instytucji zwiera:

  • oznaczenie glikemii przygodnej,
  • oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c u uczestników programu z wynikiem glikemii przygodnej ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l),
  • pomiar wskaźnika BMI – Body Mass Index,
  • pomiar wskaźnika talia-biodro (WHR – Waist-Hip Ratio),
  • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
  • ocenę wykrytych powikłań cukrzycy,
  • konsultację lekarską.

Dodatkowo w ramach programu prowadzone będą: akcja informacyjna, działania edukacyjne dla pacjentów i szkolenie personelu medycznego. Jeszcze raz chciałbym poinformować, że w/w działania będą sfinansowane w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszy Szpitala.

Partnerem MSzB Sp. z o.o. (Szpitala Bródnowskiego) w realizacji tego programu jest Agencja Marketingu Strategicznego EEC-Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z ramienia której nadzór nad pełnym zakresem działań i niezbędnych uzgodnień, związanych z przedmiotowym programem, sprawuje Pan Jerzy Barański – Dyrektor ds. Projektów Medycznych.

W ramach Programu chcemy zrealizować 330 konsultacji w których weźmie udział ponad 52 tys. mieszkańców województwa mazowieckiego! Nasz program skierowany jest właśnie do osób objętych Państwa opieką i nadzorem ! Wystarczy zwykłe pobranie krwi, a analiza wyników i konsultacja lekarskie może w sposób znaczący podnieść jakość ich życia, zaś udzielone porady mogą zmniejszyć ryzyko negatywnych objawów tej choroby.

Mając na uwadze dobro mieszkańców naszego województwa liczymy na wsparcie środowiska dziennikarskiego naszych działań i zapraszamy do współpracy, kontakt: +48 881 691 937 / +48 693 717 199.

 

Z poważaniem,
Dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Przewodniczący Rady Naukowej
EEC – Marketing Sp. z o.o.
www.eec-marketing.com

HARMONOGRAM IMPREZ – PROJEKT „Konsultacje Diabetologiczne 2019-2021”

Zgłoszenia:
biuro@konsultacje-diabetologiczne.pl
www.konsultacje-diabetologiczne.pl