Wydano nakaz aresztowania Putina. Chodzi o zbrodnie wojenne

Wydano nakaz aresztowania Władimira Putina w związku z domniemanymi zbrodniami wojennymi popełnionymi w Ukrainie – donosi agencja Reutera, powołując się na komunikat Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. MTK uznał odpowiedzialność Putina za bezprawną deportację i przesiedlenia ludności, w tym dzieci. – Ta decyzja nie ma żadnego znaczenia – skomentowała komunikat Trybunału rzeczniczka MSZ Rosji Marija Zacharowa.Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina, oskarżając go o odpowiedzialność za zbrodnie wojenne popełnione w Ukrainie.

Nakaz aresztowania Władimira Putina. MTK podjął decyzję

W oficjalnym komunikacie prasowym II Izba Przygotowawcza MTK zarzuciła Putinowi „bezprawną deportację i przesiedlenia ludności – w tym dzieci – z obszarów Ukrainy okupowanych przez Rosję”.

„Istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że Putin ponosi indywidualną odpowiedzialność karną za wyżej wymienione zbrodnie, za popełnienie czynów bezpośrednio, wspólnie z innymi lub za pośrednictwem innych osób oraz za brak właściwej kontroli nad cywilnymi i wojskowymi podwładnymi, którzy popełnili te czyny lub dopuścili do ich popełnienia, a którzy podlegali jego rzeczywistej władzy i kontroli, zgodnie z zasadą odpowiedzialności zwierzchniej” – brzmi treść komunikatu.Poza Władimirem Putinem za współodpowiedzialną wymienionych zbrodni MTK uznał Mariję Lwową-Bełową – pełnomocnika ds. praw dziecka przy prezydencie Rosji. W jej przypadku Trybunał podkreślił indywidualną odpowiedzialność, a także współodpowiedzialność za „rzekomo popełnione czyny”
W opinii Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze „istnieją uzasadnione podstawy do uznania, że każdy z podejrzanych ponosi odpowiedzialność za zbrodnię wojenną bezprawnej deportacji ludności oraz zbrodnię bezprawnego przekazania ludności z okupowanych obszarów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej, z uszczerbkiem dla dzieci ukraińskich”.

Marija Zacharowa: Ta decyzja nie ma żadnego znaczenia

Do decyzji MTK odniosła się rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Marija Zacharowa stwierdziła, że nakaz aresztowania Władimira Putina „nie ma jakiegokolwiek znaczenia”. „Rosja nie jest członkiem Statutu Rzymskiego MTK, (na który powołuje się instytucja – red.), dlatego nie ma żadnych odpowiedzialności wobec Trybunał” – skomentowała na swoim profilu w serwisie Telegram.

„Rosja nie współpracuje z tym organem, więc wszelkie 'recepty' płynące z Trybunału będą dla nas prawnie nieważne” – dodała.

„Moskwa wielokrotnie zaprzeczała oskarżeniom o okrucieństwa podczas trwającej rok inwazji na swojego sąsiada” – podkreśla agencja Reutera.
źródło: interia.pl