Soki i nektary najlepiej oznakowanymi produktami na polskim rynku

Soki i nektary są jednymi z najlepiej oznakowanych produktów na polskim rynku – stwierdza raport1 za 2014 rok opracowany przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Opublikowany przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych raport za 2014 potwierdził, że soki i nektary należą do jednych z najlepiej oznakowanych produktów na polskim rynku. Oznacza to, że informacje znajdujące się na opakowaniach tych kategorii przekazują konsumentom dane prawdziwe, w czytelny, zgodny z prawem sposób. To już kolejny raport, który potwierdza wysoką dbałość producentów polskiej branży sokowniczej o jakość jej wyrobów.

Prawidłowe oznakowanie produktów spożywczych to wyjątkowo istotna kwestia dla konsumentów. Dzięki informacjom zawartym na opakowaniu pozyskują oni wiedzę, pozwalającą na podjęcie świadomej decyzji. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie informacje przekazywane na produkcie były prawdziwe i w czytelny, zgodny z prawem sposób prezentowały potencjalnemu nabywcy istotne z jego punktu widzenia dane. Przeprowadzone w 2014 roku kontrole Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) wykazały, że do grupy producentów najbardziej dbających o jakość tych przekazów należą producenci soków i nektarów. Oprócz nich w pierwszej trójce znaleźli się również producenci mięsa drobiowego oraz jaj.

41a

„Tak dobry wynik kontroli IJHARS za 2014 rok jest dla nas potwierdzeniem wewnętrznych informacji, posiadanych przez Krajową Unię Producentów Soków (KUPS). Już kilkanaście lat temu nasza branża zdecydowała o wprowadzeniu Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK), któremu poddawani są wszyscy producenci i wprowadzający na rynek polski produkty sokownicze. System pozwala wykryć wszelkie ewentualne nieprawidłowości i wprowadzić procedury naprawcze. W przypadku gdy producent świadomie łamie przepisy i zaniża jakość soków lub nektarów, bądź nie dba o prawidłowość przekazów na opakowaniu, zgłaszamy jego działalność do odpowiednich instytucji kontrolnych” – powiedział Julian Pawlak, Prezes Zarządu Krajowej Unii Producentów Soków i dodał – „Dzięki naszej działalności, ale też zaangażowaniu wszystkich uczestników rynku soków i nektarów, udało nam się doprowadzić do sytuacji, że praktycznie wyeliminowaliśmy z rynku nieprawidłowości fizyko-chemiczne w produktach naszej branży. W 2013 i 2014 roku nie znaleźliśmy na sklepowych pólkach ani jednego produktu, którego jakość fizyko-chemiczna nie byłaby zgodna z polskim prawem i europejskimi regulacjami”.

Soki i nektary to jedne z niewielu produktów na europejskim rynku, których produkcja objęta jest bardzo ścisłymi regulacjami. Zgodnie z prawem sok to produkt naturalny, który otrzymywany jest wyłącznie ze świeżych, chłodzonych lub mrożonych dojrzałych owoców lub warzyw. Do wszystkich soków owocowych i warzywnych zabronione jest dodawanie substancji konserwujących, barwników i aromatów innych niż otrzymanych z owoców i warzyw, z których te soki są wyprodukowane. Do soków owocowych, pomidorowych oraz 100% warzywnych również nie wolno dodawać żadnych cukrów. Barwa i smak soków zawsze pochodzi z owoców i warzyw z których są wyprodukowane.

„Wyniki kontroli IJHARS potwierdzają, że na polskim rynku większość soków i nektarów rzeczywiście spełnia wymagania określone regulacjami Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a konsument sięgając po produkt na opakowaniu którego widnieje napis „sok” bądź „nektar” może mieć pewność, że otrzyma produkt o właściwej jakości handlowej” – powiedział Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

41b

W Polsce największą popularnością wśród konsumentów cieszy się sok pomarańczowy, którego spożycie deklaruje aż 24,6% badanych. Na drugim miejscu znajdują się soki warzywne (22,4%) co jest ewenementem na skalę światową. Miejsce trzecie przypada w Polsce sokom jabłkowym, po które sięga aż 16,4% badanych. Na kolejnych miejscach znajdują się odpowiednio: soki wielosmakowe (11,5%) oraz sok grejpfrutowy (9,2%)2. Ciągle jednak średnie spożycie soków w Polsce jest niższe od przeciętnego spożycia w Unii Europejskiej i dużo poniżej zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia i rodzimego Instytutu Żywności i Żywienia. W 2014 roku w Polsce wynosiło ono 0,99 litra miesięcznie, co daje zaledwie 33 ml dziennie. W Unii Europejskiej średnie spożycie wynosiło 1,09 litra miesięcznie, co daje również 33 ml dziennie. Natomiast najwięcej soków spożywają Norwegowie 2,20 litra miesięcznie (74 ml dziennie), Finowie 1,83 litra miesięcznie (61 ml dziennie) oraz Niemcy 1,72 litra miesięcznie (57 ml dziennie),