Rzecznik odpowiedzialności zawodowej sprawdzi, czy prof. Wojtyła naruszył Kodeks Etyki Lekarskiej

Powołany przez Naczelną Radę Lekarską Zespół ds. naruszeń w ochronie zdrowia złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego przez prof. Andrzeja Wojtyłę, rektora Uniwersytetu Kaliskiego, poprzez naruszenie przez niego przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej.Przypomnijmy, 6 października do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim trafiło zawiadomienie złożone przez Damiana Pateckiego, przewodniczącego Komisji Kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Uniwersytet Kaliski. W ocenie samorządu lekarskiego uczelnia otworzyła kierunek lekarski nie mając odpowiedniej infrastruktury i zaplecza technicznego, a sam program studiów nie został dopasowany do standardów kształcenia.

Takie działania, zdaniem samorządu, dopuszczają możliwość popełnienia przestępstwa na niekorzyść osób przystępujących do rekrutacji, jak i osób, które podjęły studia na tym kierunku, szczególnie, że Polska Komisja Akredytacja wydała negatywną opinię dotyczącą warunków prowadzenia studiów na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Kaliskim.

Błyskawiczna reakcja rektora Uniwersytetu Kaliskiego na zarzuty NRL

Do zarzutów odniósł się rektor kaliskiej uczelni prof. Andrzej Wojtyła. W oświadczeniu przesłanym PAP poinformował, że w związku ze szkalującymi Uniwersytet Kaliski doniesieniami Naczelnej Rady Lekarskiej na temat rzekomych nieprawidłowości dotyczących utworzenia kierunku lekarskiego w Kaliszu, że kierunek lekarski na Uniwersytecie Kaliskiem został uruchomiony w oparciu o zgodę Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2022 roku.

Wyraził zdziwienie, że korporacja reprezentująca zawód zaufania publicznego, którego członkowie powinni kierować się najwyższym etosem i powołaniem w zakresie pomocy pacjentom, nie bierze pod uwagę oczywistych faktów związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. „W regionie funkcjonowania Uniwersytetu Kaliskiego notowane są najniższe w Polsce wskaźniki liczby lekarzy na 1000 mieszkańców -poniżej jednego na tysiąc” – podkreślił rektor.

Dodał, że „kierując się korporacyjnymi interesami Naczelna Rada Lekarska nie bierze pod uwagę, iż w związku ze zjawiskiem dramatycznych niedoborów kadrowych – na przykład w powiecie kaliskim – umiera czterokrotnie więcej niemowląt do pierwszego roku życia, aniżeli w Poznaniu”.

Jednocześnie rektor Uniwersytetu Kaliskiego, również kandydat na Senatora RP, złożył w trybie wyborczym (24-godzinnym) wniosek do Sądu Okręgowego w Kaliszu o zobowiązanie NIL do sprostowania opublikowanej informacji, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej NIL, jakoby Uniwersytet Kaliski cechowała wysoka jakość kształcenia.

Samorząd lekarski podkreślił w odpowiedzi, że informacja na stronie NIL jest zgodna z prawdą i dotyczy samej uczelni, a nie ubiegającego się o mandat senatorski rektora Uniwersytetu Kaliskiego, czy tym bardziej jego interesów wyborczych.

Sąd Okręgowy podzielił argumenty Naczelnej Izby Lekarskiej i wniosek rektora oddalił. Andrzej Wojtyła złożył zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który utrzymał w mocy decyzję sądu I instancji.

9 października w kaliskiej uczelni odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024, na którą przybył minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zapytany przez PAP o opinię ws. zawiadomienia prokuratury odparł: „bezczelność Naczelnej Izby Lekarskiej nie zna granic”.

– Naczelna Izba Lekarska, której troską powinien być pacjent, a nie węszenie i knucie, robi coś, co nie należy do jej obowiązków. Niech zgłasza wszystko do prokuratury, tylko niech nie przeszkadza w rozwijaniu kierunków lekarskich, bo ci lekarze z NIL-u widzą tylko czubek własnego nosa – powiedział.

NRL: działania prof. Wojtyły mają charakter polityczny

Jak informuje NRL 18 października, działania prof. Wojtyły, mające według samorządu lekarskiego charakter polityczny, zostały również wymienione w zawiadomieniu do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

– Art. 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej zobowiązuje mnie do zachowania szczególnej ostrożności w formułowaniu opinii o działalności innych lekarzy, a w szczególności dyskredytowania ich publicznie. Pozwolę sobie zatem poprzestać na stwierdzeniu, że w mojej ocenie – na podstawie tego samego artykułu – konieczne było poinformowanie rzecznika odpowiedzialności zawodowej, który w bezstronny sposób rozstrzygnie, czy doszło do przewinienia zawodowego – skomentował zawiadomienie Piotr Pisula, przewodniczący Zespołu ds. naruszeń w ochronie zdrowia powołanego do monitorowania, rejestrowania i przeciwdziałania nadużyciom, które szkodzą bezpieczeństwu pacjentów i lekarzy oraz utrudniają sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Franciszek Wojtyła jest specjalistą pediatrii i zdrowia publicznego. Kandydował w wyborach do Senatu w okręgu nr 96 z listy KW Prawa i Sprawiedliwości. Otrzymał 64 020 głosów, co jednak nie wystarczyło, żeby otrzymać mandat.

źródło: puls medycyny.pl