RPP: rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do Rady Organizacji Pacjentów

Na stronie Rzecznika Praw Pacjenta opublikowano projekt zarządzenia w sprawie powołania i funkcjonowania Rady Organizacji Pacjentów. Rzecznik podziękował także przedstawicielom organizacji pacjentów za zaangażowanie oraz wszystkie przekazane uwagi i sugestie, dotyczące koncepcji Rady.

Ponadto na stronie RPP udostępnione zostały do pobrania formularze dwóch wniosków – o członkostwo w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wniosek dotyczący zgłoszenia kandydata do Zespołu Koordynującego Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Na zgłoszenia i wypełnione wnioski Rzecznik Praw Pacjenta będzie czekał do 16 grudnia 2019 roku. Formularze należy przesłać na adres e-mail: rop@rpp.gov.pl.

Informacja o powołaniu Rady Organizacji Pacjentów oraz członkach Zespołu Koordynującego zostanie opublikowana 20 grudnia 2019 r.

Więcej: rpp.gov.pl