Reparacje wojenne. Mularczyk: Kierujemy wniosek do ONZ o interwencję

Wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk zapowiedział skierowanie wniosku do ONZ z prośbą o podjęcie interwencji w kwestii reparacji wojennych. Jak dodał, polskie władze zwracają się z prośbą o „stworzenie pewnej platformy dialogu z Niemcami”, a celem jest uświadomienie społeczności międzynarodowej, że problem nierozliczonych zbrodni istnieje.

Zapytany w Programie 1 Polskiego Radia o kwestię reparacji wojennych Mularczyk zaznaczył, że rząd polski podjął szereg działań w tej sprawie. – Wysłaliśmy ponad 50 not do krajów Unii Europejskiej, Rady Europy i NATO, ta sprawa jest znana w naszym kręgu kulturowym i cywilizacyjnym, wśród naszych sojuszników – powiedział.
Dodał, że wystąpiono także do UNESCO w sprawie zrabowanych Polsce dzieł kultury oraz do Rady Europy. – Dziś, myślę, że to będzie chyba najważniejsze wystąpienie, czy interwencja, kierujemy również wniosek do ONZ z prośbą o podjęcie właśnie interwencji w tym obszarze – zaznaczył Mularczyk.

Mularczyk: Zwracamy się z prośbą o stworzenie platformy dialogu z Niemcami

Podkreślił też, że celem tych interwencji jest „uświadomienie społeczności międzynarodowej” oraz najważniejszym organizacjom międzynarodowym, że „jest problem nierozliczonych zbrodni”.
Dodał, że działania dotyczące reparacji w ciągu ostatnich trzech miesięcy zmierzają do „umiędzynarodowienia problematyki odszkodowań i reperacji” oraz „uświadomienia politykom i dyplomatom, że ten problem jest nierozwiązany”.- Zwracamy się z prośbą o interwencję w tej sprawie, o stworzenie pewnej platformy dialogu z Niemcami, które nie chcą prowadzić tego dialogu – dodał Mularczyk.
1 września 2022 r. zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, z którego wynika, że ogólna kwota strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł 609 mln zł. Raport przygotował działający w poprzedniej kadencji parlamentu zespół, którym kierował Mularczyk.

źródło: intria.pl