Przybędzie specjalistów? Sejmowa Komisja Zdrowia za zmianami w ustawie o uzyskiwaniu tytułu…

W piątek (30 sierpnia) na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu zmiany ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Rekomendowany przez wiceminister zdrowia Józefę Szczurek-Żelazko rządowy projekt nowelizacji został przyjęty do dalszego procedowania 17 głosami, przy jednym wstrzymującym i jednym głosem przeciw.

Jak mówiła wiceminister Szczurek- Żelazko, prezentując założenia nowelizacji ustawy, polega ona na wykreśleniu z ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. art. 1 ustępu 2. o treści ”Ustawa nie dotyczy osób wykonujących zawody medyczne, dla których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty określają przepisy regulujące wykonywanie tych zawodów”.

– Tą zmianą wprowadzamy możliwość uzyskiwania specjalizacji w zakresach, które są określone w tej ustawie, dla wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych, nie tylko tych, które tam zostały zdefiniowane. Rozszerzamy możliwość zdobycia tej specjalizacji przez lekarzy, pielęgniarki czy diagnostów – mówiła wiceminister.

– Ta zmiana podyktowana jest potrzebą zwiększenia ilości specjalistów w systemie i będzie ona pozytywnie wpływała na sytuację kadrową – dodała Józefa Szczurek-Żelazko.

Podkreślając zainteresowanie specjalizacją z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży, wiceminister poinformowała, że wpłynęło do ministerstwa już 900 wniosków, w większości od lekarzy, którzy chcąc uznania ich dorobku bądź są zainteresowani realizacją tej specjalizacji.

Co z poziomem specjalizacji?

O to, czy proponowane zmiany nie spowodują bylejakości w specjalizacjach, które będzie można będzie uzyskać w stosunkowo krótkiej ścieżce – pytała w czasie dyskusji nad projektem nowelizacji ustawy prof. Alicja Chybicka, która wyraziła też obawy, że możliwość uzyskania specjalizacji w psychoterapii i psychologii dziecięcej przez lekarzy, np. pediatrów, spowoduje odejście ich od praktyki w dotychczasowym zawodzie.

Poseł Beata Małecka- Libera prosiła wiceminister o podanie listy specjalności, która zostanie objęta nowelizacją. Czy będzie ona otwarta, czy może zamknięta – pytała. Z kolei poseł Elżbieta Gelert pytała wiceminister również o katalog specjalizacji, które zostaną objęte nowelizacją.

– Rozumiem, że intencją ministerstwa było to, aby specjalistów było więcej. Że ich brakuje wiemy wszyscy. Czy nikt w resorcie nie wpadł na to, aby kierownikowi specjalizacji godziwie zapłacić i być może rozszerzyć liczbę osób, które te specjalizacje u jednego kierownika odbywa – pytał poseł Paweł Skutecki.

Jak podkreślała prof. Józefa Hrynkiewicz, proponowana zmiana w ustawie jest bardzo potrzebna.

– W ostatnich dwóch latach odwiedziłam wiele oddziałów i ośrodków psychiatrii dla dzieci i młodzieży i wszędzie słyszałam o braku możliwości zdobywania specjalizacji. Ci, którzy wskazywali na to, mieli już wykształcenie medyczne, zaliczone liczne kursy i szkolenia, ale w zakresie psychoterapii nie było takich możliwości. W koncepcji opieki psychiatrycznej opieki dzieci i młodzieży, jaka ma być wdrożona, ta nowelizacja ma szczególne znaczenie – mówiła prof. Hrynkiewicz.

Nowość w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży

Jak tłumaczyła wiceminister, odpowiadając na pytania posłów Szczurek-Żelazko, do tej pory tryb szkolenia i uzyskanie uprawnień w zawodzie psychoterapeuty było możliwe poprzez kształcenie w ośrodkach, w których programy kształcenia nie były wystandaryzowane, prowadziły je różne organizacje.

– Dlatego minister zdrowia podjął decyzję o przygotowaniu takiej zmiany, która systemowo uporządkowałaby podyplomowe kształcenie w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży oraz psychoseksuologii. Do tej pory także przedstawiciele zawodów medycznych – lekarze czy pielęgniarki – mogli ukończyć specjalizację w tym zakresie w trybie dotychczas dopuszczalnym – przez prywatne podmioty według różnych standardów kształcenia. Nowelizacja ustawy jest uporządkowaniem tej kwestii – mówiła wiceminister.

– Wprowadzana jest nowa możliwość w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. Ta specjalizacja nie istniała do tej pory i nie było możliwości kształcenia podyplomowego w tym kierunku, podobnie jak w psychoseksuologii. Ubieramy to w takie ramy, jakie obowiązują w kształceniu lekarzy, pielęgniarek. Specjalizacja będzie trwała cztery lata i będzie podlegała takiemu samemu reżimowi jak pozostałe specjalizacje – dodała Szczurek-Żelazko.

Jak podkreślała wiceminister, przygotowywane są zmiany w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, którym uwzględnione są postulaty zmiany wynagradzania kierowników specjalizacji.

Odpowiadając na pytania poseł Małeckiej-Libery i poseł Elżbiety Gelert o katalog specjalizacji wiceminister mówiła, że obecnie wykazanych w rozporządzeniu ministra wskazanych jest 16 rodzajów specjalizacji, a w załącznikach określone zostało jakiego zawodu przedstawiciel jaką specjalizację może realizować.

– To rozporządzenie będzie nowelizowane. Po wejściu w życie procedowanej dzisiaj ustawy, kolejnym krokiem będzie nowelizacja tego rozporządzenia i wprowadzenie nowych rodzajów specjalizacji do tego aktu prawnego – podsumowała wiceszefowa resortu zdrowia.

źródło: rynekzdrowia.pl