Podejrzenia korupcji i przekroczenia uprawnień. NIK miażdży NCBR

Najwyższa Izba Kontroli składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie podejrzenia korupcji i przekroczenia uprawień przez funkcjonariuszy publicznych w związku z przeprowadzoną kontrolą w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jak wynika z ustaleń NIK, w trakcie realizacji konkursu Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe doszło do licznych nieprawidłowości wskazujących m.in. na występowanie mechanizmów korupcjogennych. W piątek Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała wyniki kontroli przeprowadzonej w NCBR. W ustaleniach zawarto informacje na temat konkursu Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe.

Raport kontroli NIK w NCBR. „Szereg nieprawidłowości”

„W ramach konkursu wpłynęły łącznie 434 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 3 mld zł. Do oceny merytorycznej skierowano 390 projektów, a finalnie rekomendowano do dofinansowania 117 projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 801 mln zł” – podała NIK.
Po pojawieniu się medialnych doniesień o możliwych nieprawidłowościach w czasie od początku marca do końca kwietnia NIK przeprowadziła kontrolę. „NIK stwierdziła szereg nieprawidłowości, zarówno na etapie przygotowania i organizacji konkursu, jak również w procesie naboru wniosków oraz wyboru projektów do dofinansowania” – wskazano. Jak powiadomiono, najważniejsze nieprawidłowości dotyczą tego, że nie wskazano, jak wnioskodawcy powinni przeliczać kwotę dofinansowania, co mogło prowadzić do niejednakowego traktowania potencjalnych beneficjentów”, braku transparentności i przejrzystości w procesie wyłaniania ekspertów na etapie tworzenia składów paneli, a także naruszenia ustawy wdrożeniowej oraz wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów. NIK podkreśliła również, że NCBR dwukrotnie zmieniało regulamin konkursu.

NIK zapowiada działania ws. NCBR

W związku ustaleniami przeprowadzonej kontroli NIK ma skierować do prokuratury zawiadomienie dotyczące podejrzenia korupcji i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych.
„W kontekście nieprawidłowości w wydatkowaniu środków UE przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NIK skieruje zawiadomienia także do OLAF (Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) i Komisji Europejskiej. Zdaniem Izby w sprawie tych nieprawidłowości należy również powołać sejmową komisję śledczą” – wskazuje NIK. NIK podkreśliła, że ustalenia są tym bardziej alarmujące, gdyż NCBR „w najbliższych latach uczestniczy w wydatkowaniu ok. 36 mld zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, który jest następcą Programu Inteligentny Rozwój”.

Afera NCBR. Posłowe KO złożyli dokumenty w NIK i zaalarmowali unijne instytucje

Po rozpoczęciu kontroli na początku marca w związku z poselskim śledztwem politycy Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba przekazali NIK dokumenty w sprawie nieprawidłowości w NCBR.Pod koniec lutego posłowie informowali również, że w sprawie zwrócili się do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.

Dariusz Joński: Afera NCBiR to PiS w soczewce

„Zrobili zamach na ćwierć miliarda. Zatrzymaliśmy ich z Michałem Szczerbą. To zaczęli się szykować do wielkiego skoku na 40 miliardów. Afera NCBiR to PiS w soczewce: oszustwa, złodziejstwo, ręczne sterowanie ekspertami i nieprawdopodobna chciwość. NIK potwierdza wszystkie nasze zarzuty. Po 15. będzie dużo pracy dla prokuratorów” – przekazał w piątek w serwisie X Dariusz Joński.
Ustalenia NIK komentował również Michał Szczerba. „Uwaga! NIK pokazuje jak ludzie PiS mieli wyprowadzać pieniądze na naukę. Przesłuchiwani przez NIK mówią o 'dwóch projektach Bielana'” – napisał.

źródło: interia.pl