Podatek od cukru? MZ i MF: chwilowo nie przewidujemy

Ani resort zdrowia, ani resort finansów nie pracują nad regulacjami związanymi z nałożeniem akcyzy na produkty spożywcze i napoje z dużą zawartością cukru – wynika z odpowiedzi na interpelację poselską Pawła Pudłowskiego (Nowoczesna). W administracji nie da się jednak ukryć dwugłosu w tej materii, bowiem zarówno NFZ, jak i krajowy konsultant ds. zdrowia publicznego nawołują do przyspieszenia prac nad wprowadzeniem „sugar tax”.

Narastający problem otyłości w populacji Polaków staje się przyczynkiem do dyskusji nad zasadnością wprowadzenia regulacji, które wpłynęłyby na zmianę stylu życia Kowalskiego. Jak zauważa Główny Inspektorat Sanitarny, obecnie nawet trzech na pięciu dorosłych Polaków boryka się z nadwagą, a jedna czwarta społeczeństwa jest otyła. Niestety fatalne w skutkach nawyki dorosłych przejmują również polskie dzieci, które – jak wskazuje GIS – od kilku lat zaliczane są do najszybciej tyjących w Europie.

Podatek od cukru – jest dyskusja, ale potrzebne są działania

W ocenie Pawła Pudłowskiego trwająca obecnie dyskusja dotycząca problemów właściwych, prozdrowotnych zachowań Polaków sprowadza się także do rozmów o instrumentach polityki fiskalnej, które mogłyby wpłynąć na decyzje zakupowe podejmowane codziennie przed półką sklepową.

„Podatek od produktów z wysoką zawartością cukru, czyli powyżej 5 g na 100 ml produktu, wprowadziły m.in. Kanada, USA, Australia, Francja, Finlandia, Węgry czy Wielka Brytania. Akcyzy nałożone na produkty o negatywnym wpływie na zdrowie wskazują na wysoką skuteczność takich instrumentów. (…) Opodatkowanie produktów z wysoką zawartością cukru ogranicza jego spożycie, co pokazały doświadczenia innych państw. Pieniądze z podatku cukrowego można by przeznaczyć z jednej strony na profilaktykę zdrowotną, a z drugiej na zwiększenie dostępu do nowoczesnych technologii medycznych” – wskazał poseł w interpelacji skierowanej do resortu zdrowia i resortu finansów.

MZ: widzimy problem nadwagi i otyłości, ale nie pracujemy nad narzędziami fiskalnymi

W odpowiedzi na poselską interpelację wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko przyznała, że Ministerstwo Zdrowia analizuje różne narzędzia walki z nadwagą i otyłością, ale… w resorcie nie są prowadzone prace legislacyjne, których wdrożenie skutkowałoby wprowadzeniem tzw. podatku cukrowego.

„Należy zwrócić uwagę, że pogląd dotyczący znaczenia prawidłowego żywienia w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia jest dziś powszechnie znany. Wśród panujących zachowań konsumenckich zauważalne jest zainteresowanie zdrowym stylem życia, lepszej jakości produktami spożywczymi, ale także aktywnością fizyczną. Choć sytuacja zdrowotna ludności Polski poprawia się w ostatnich dziesięcioleciach systematycznie, to jednak pozostaje jeszcze bardzo dużo do zrobienia” – przyznała wiceminister zdrowia. Dodała również, że według NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) aż trzech na pięciu dorosłych Polaków ma nadwagę, a jeden na czterech jest otyły, co więcej skala tego zjawiska systematycznie rośnie. Do tego stopnia, że szacunki wskazują na to, że w 2025 r. otyłych będzie 26 proc. dorosłych kobiet oraz 30 proc. dorosłych mężczyzn. Nie lepiej sytuacja wygląda wśród najmłodszych.

„Zgodnie z wynikami badania PITNUTS (2016) ok. 10 proc. polskich dzieci w wieku 1-3 lat ma nadwagę lub otyłość, a dodatkowe 18,4 proc. jest zagrożone nadmierną masą ciała. Według wyników projektu badawczego European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) prawie jedna trzecia polskich 8-latków ma nadwagę lub jest otyła. A co piąte dziecko w wieku 8 lat charakteryzuje się zbyt dużym obwodem talii” – przyznała wiceminister.

MF: nie prowadzimy prac legislacyjnych dot. „sugar tax”

Podobne stanowisko dotyczące ewentualnego wdrożenia „sugar tax” zaprezentowało również Ministerstwo Finansów. Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu w resorcie finansów, wskazał, że obecnie ministerstwo nie prowadzi prac legislacyjnych w sprawie ewentualnego wprowadzenia akcyzy na produkty mające negatywny wpływ na zdrowie, w tym opodatkowanie akcyzą produktów z wysoką zawartością cukru.

NFZ i GIS jednym głosem o podatku od cukru

Na tym tle zupełnie inne stanowisko prezentują prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski oraz główny inspektor sanitarny i jednocześnie krajowy konsultant ds. zdrowia publicznego Jarosław Pinkas. Od początku tego roku Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi akcję #NieCukrz, a sam prezes NFZ jest gorącym zwolennikiem wprowadzenia regulacji zmierzających do opodatkowania słodkich produktów spożywczych i napoi. Podobnego zdania jest Jarosław Pinkas, który w oficjalnym stanowisku apeluje o podjęcie prac nad rozwiązaniami prawnymi, których celem byłoby ograniczenie spożycia cukru.

„W związku z narastającym problemem nadwagi i otyłości, w tym dramatycznym pogorszeniem sytuacji wśród dzieci, za konieczne uważam podjęcie dyskusji na temat wprowadzenia przepisów prawnych ograniczających spożycie cukru, które uzupełniłyby przepisy mające skutek dla całej populacji polskiej. Można osiągnąć ten cel wprowadzając np. „podatek” od cukru, tak aby jego struktura zachęcała do zmiany receptur przez producentów żywności. Ponadto pozyskane za pomocą takiego podatku środki pozwoliłyby na stworzenie nowego źródła budżetowego dla finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia, a w szczególności takich jego elementów jak promocja zdrowia i profilaktyka” – ocenił Jarosław Pinkas.

źrodło: pulsmedycyny.pl