Ostatnie pożegnanie prof. Mariana Zembali. 26 marca w Katowicach odbyły się uroczystości pogrzebowe.

W sobotę – 26 marca – w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego przed tygodniem wybitnego kardiochirurga i transplantologa, byłego ministra zdrowia prof. Mariana Zembali.
Ostatnie pożegnanie prof. Mariana Zembali

Bliscy, współpracownicy, przedstawiciele świata polityki i samorządu zgromadzili się w sobotę (26 marca) w katowickiej katedrze na uroczystościach pogrzebowych zmarłego przed tygodniem prof. Mariana Zembali – wybitnego kardiochirurga, wieloletniego dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Na pożegnanie prof. Zembali przyjechali m.in. marszałek Senatu Tomasz Grodzki, minister zdrowia Adam Niedzielski oraz byli szefowie tego resortu – Ewa Kopacz i Łukasz Szumowski, a także b. premier Jerzy Buzek. Kancelarię Prezydenta reprezentuje jej szefowa Grażyna Ignaczak-Bandych. Mszy św. pogrzebowej przewodniczy metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.
Prof. Marian Zembala odznaczony Orderem Orła Białego

– Żegnamy dzisiaj jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich lekarzy, człowieka, który przyczynił się do uratowania życia i zdrowia niezliczonych pacjentów – podkreślił prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym przez szefową Kancelarii Grażynę Ignaczak-Bandych podczas uroczystości pogrzebowych.

Prezydent zaznaczył, że nie sposób w paru zdaniach ująć, jak doniosłą rolę odegrała praca profesora Zembali dla rozwoju medycyny w Polsce.

– Miarą tego jest, z jednej strony, wdzięczność tysięcy pacjentów i ich rodzin; z drugiej – wiele roczników studentów, których wykształcenie obejmowało już dorobek zabrzańskiego Centrum; a wreszcie także rzadki fakt, że trud lekarzy wszedł nawet do masowej wyobraźni, stając się tematem popularnego filmu. Wszystko to budzi głęboki szacunek i uznanie – i jestem przekonany, że zapisze się na trwałe w pamięci potomnych – zaznaczył prezydent.
– Dla uhonorowania znamienitych osiągnięć profesora Mariana Zembali i jego zasług dla Rzeczypospolitej podjąłem decyzję o nadaniu mu pośmiertnie najwyższego odznaczenia państwowego – Orderu Orła Białego – podkreślił prezydent.
Śląskiego Centrum Chorób Serca pożegnało zmarłego prof. Mariana Zembalę

Jeszcze przed uroczystością w Katowicach prof. Zembalę pożegnał w Zabrzu personel Śląskiego Centrum Chorób Serca (SCCS) i setki mieszkańców.

Osoby, które przyszły pożegnać byłego ministra zdrowia, zgromadziły się przy budynku A szpitala, gdzie zmówiono modlitwę.

Ok. godz. 8.30 karawan pogrzebowy wiozący urnę z prochami zmarłego przejechał obok głównego wejścia. Od kilku dni wisi tam baner z wizerunkiem prof. Zembali, zawieszony przez społeczność szpitala. Napisano na nim, że prof. Zembala był człowiekiem o wielkim sercu. „Żegnaj drogi Profesorze” – napisali współpracownicy.Większość osób, które przyszły pożegnać wybitnego lekarza, trzymała w rękach czerwone lub białe róże. Złożyli je później w holu budynku B, gdzie ustawiono zdjęcie profesora, przepasane kirem.

Urodzony w 1950 r. w Krzepicach Marian Zembala był wychowankiem prof. Zbigniewa Religi, wybitnym kardiochirurgiem, wieloletnim dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

W 1997 r. dokonał pierwszego w Polsce przeszczepu pojedynczego płuca, a w 2001 r. – również pierwszy raz w Polsce – przeszczepił choremu jednocześnie płuca i serce. W 2015 r. był ministrem zdrowia.

W 2018 r. przeszedł udar. Od tej pory poruszał się na wózku, pozostał jednak aktywny zawodowo.

źródło: rynek zdrowia.pl