NIK ujawnia. Miliony złotych od państwowych spółek. TVP i Polsat na czele

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że dziewięć państwowych spółek kupowało „na specjalnych zasadach” usługi medialne, prawne i doradcze. Najwięcej pieniędzy z telewizyjnego tortu trafiło do TVP i Polsatu. Trzeci jest TVN, lecz ta stacja od 2019 r. nie otrzymywała środków z kontrolowanych spółek.”W latach 2017-2021 okresie objętym kontrolą wszystkie badane spółki kupowały usługi medialne, prawne i doradcze. W każdej z nich obowiązywały wewnętrzne procedury dotyczące takich zakupów, jednak umożliwiały one uzyskanie zgód korporacyjnych na odstąpienie od stosowania przyjętych procedur. Z tej możliwości skorzystano w przypadku 1/3 skontrolowanych przez NIK umów (w 30 na 92)” – wyjaśnia NIK w raporcie.Izba ustaliła, że na zakup usług medialnych w ramach zawartych ponad 4,6 tys. umów skontrolowane spółki z udziałem Skarbu Państwa wydały w sumie ponad 1 mld zł – od ok. 162 mln zł w 2017 r. do ok. 282 mln zł w 2019 r.

Miliony dla telewizji

W przypadku telewizji spółki najwięcej pieniędzy przeznaczyły na zakup usług medialnych w TVP. W 2021 r. wydały na ten cel ok. 26 mln zł, niewiele mniej – ok. 24 mln zł – na usługi medialne w Polsacie. Od 2017 do 2021 r. TVP otrzymała 126,6 mln zł. Drugi był Polsat – 97,3 mln zł. Podium zamyka TVN, które przez dwa lata otrzymało 23 mln zł. Od 2019 r. skontrolowane spółki nie kupowały takich usług w stacji TVN.

Co z telewizjami kojarzonymi z obozem Zjednoczonej Prawicy? TV Trwam dostała we wskazanym przez NIK okresie 15,2 mln zł, a TV Republika zainkasowała 5,6 mln zł.

Udział ważniejszych zleceniobiorców w wydatkach skontrolowanych spółek na zakup telewizyjnych usług medialnych w latach 2017-2021.

2017 r.

TVP: 21 mln zł,
TVN: 9,6 mln zł,
Polsat: 8,3 mln zł,
TV Trwam: 0,5 mln zł,
IDMnet: 0,3 mln zł

2018 r.

TVP: 31,7 mln zł,
Polsat: 19,4 mln zł,
TVN: 13,4 mln zł,
TV Trwam: 7,3 mln zł,
TV Republika: 1 mln zł

2019 r.

TVP: 28,5 mln zł,
Polsat: 26,2 mln zł,
TV Trwam: 5 mln zł,
TV Republika: 1,3 mln zł,
Capital Point: 0,8 mln zł

2020 r.

TVP: 19,7 mln zł,
Polsat: 19,5 mln zł,
TV Trwam: 2 mln zł,
TV Republika: 1,7 mln zł,
TV Świętokrzyska: 0,2 mln zł

2021 r.

TVP: 25,7 mln zł,
Polsat: 23,9 mln zł,
TV Republika: 1,6 mln zł,
Sigma BIS: 0,6 mln zł,
TV Trwam: 0,4 mln zł

„Puchną” wydatki w sponsoringu

Najwyższa Izba Kontroli ustaliła również, że znacznie wzrosły wydatki spółek Skarbu Państwa na sponsoring.”Spółki sponsorowały wydarzenia kulturalne, ekonomiczne i sportowe, a także działalność klubów sportowych i poszczególnych zawodników. Zawarły w sumie 3 369 umów sponsoringowych, na których realizację wydały blisko 795 mln zł, przy czym wydatki na ten cel w 2021 r. wzrosły w stosunku do 2017 r. ponad dwukrotnie z 111,5 mln zł do blisko 229 mln zł. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli większość z tych wydatków przynosiła skontrolowanym firmom wymierne efekty” – wskazała Izba w raporcie.

źródło: money.pl