NFZ: wykazy placówek udzielających świadczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa

Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Na stronie płatnika można sprawdzić, które placówki w regionie udzielają świadczeń w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Listy placówek w poszczególnych województwach: nfz.gov.pl