Ministerstwo Zdrowia zaczyna dialog z lekarzami. Pierwsze porozumienie ws. recept

Ministerstwo Zdrowia pod rządami nowej szefowej rozpoczęło rozmowy z samorządem lekarskim. Na pierwszym spotkaniu mówiono o postulatach medyków. Skutek? Część lecznic nie będzie obowiązywał ostatnio wprowadzony limit na recepty. Jak przekazuje Naczelna Izba Lekarska w piątek (11 sierpnia) doszło do spotkania jej przedstawicieli z urzędnikami resortu zdrowia i NFZ. W jego trakcie omówiono pierwszy z 7 postulatów, jakie wcześniej prezes Izby Łukasz Jankowski, przekazał minister zdrowia Katarzynie Sójce.

MZ zniesie limit 300 recept dla części lecznic

Samorząd lekarski przekazał, że na pierwszym spotkaniu ustalono mapę drogową rozwiązań, które powinny wejść w życie, jak najszybciej. Na początek resort zdrowia przygotuje białą listę podmiotów nienaruszających limitów na wystawianie recept. Jak przekazuje NIL dla tych placówek wprowadzone ograniczenia w ilości wystawianych recept zostaną natychmiast zniesione ( chodzi o limit wypisania 300 recept dziennie dla 80 pacjentów). Na liście znajdą się placówki publiczne pracujące w ramach umowy z NFZ (placówki POZ, szpitale itp.). Przypomnijmy, że wycofanie zmian we wypisywaniu recept, wprowadzonych decyzją Adama Niedzielskiego, to też postulat Porozumienia Rezydentów OZZL i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ten punkt ma być jednym z powodów planowanego na 30 września protestu tych środowisk.

Co dalej z automatami do wystawiania recept?

– “Ministerstwo Zdrowia przy współpracy z samorządem lekarskim niezwłocznie przystąpi do opracowania rozwiązań prawnych, które uniemożliwią funkcjonowanie receptomatów bazujących przy wystawianiu recept jedynie na ankietach, bez kontaktu z pacjentem. Po wejściu w życie tych rozwiązań, limit 80 pacjentów/300 recept zostanie całkowicie zniesiony” – czytamy w komunikacie NIL. Izba przekazuje dalej, że w miejsce obowiązku każdorazowego sprawdzania za zgodą pacjenta danych z Internetowego Konta Pacjenta przed wypisaniem leku psychotropowego/ narkotycznego zostanie wprowadzone automatyczne rozwiązanie informatyczne polegające na wyświetleniu w specjalnym oknie informacji o dotychczas wystawianych dla pacjentach lekach z tej grupy. Lekarz sprawdzi też, czy recepta została zrealizowana. Rozwiązanie to ma umożliwić zidentyfikowanie pacjentów z problemem uzależnienia, lub wyłudzających recepty na handel lekami. Rozwiązanie będzie funkcjonować niezależne od posiadania przez pacjenta IKP. – “Ministerstwo Zdrowia we współpracy ze środowiskiem lekarzy i farmaceutów przygotuje kompleksową nowelizację ustawy w zakresie zasad wystawiania i realizacji recept, by dostosować ją do obowiązujących realiów i telemedycyny” – informuje NIL. Kolejne spotkanie lekarzy i urzędników zaplanowano na przyszły tydzień.

Jakie zmiany postuluje lekarski samorząd?

Według samorządu lekarskiego pilnego wdrożenia wymagają następujące kwestie:

  • Zniesienie bezprawnie wprowadzonych limitów na wystawianie recept przez lekarzy.
  • Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Zdrowia i podległej Ministerstwu jednostce – Centrum e-Zdrowia dotyczącej e-bezpieczeństwa danych medycznych oraz niezwłoczne ujawnienie wyników tej kontroli opinii publicznej.
  • Wycofanie poparcia dla otwierania nowych kierunków lekarskich bez pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i odpowiedniego zaplecza dydaktycznego. Wycofanie się z decyzji o zwiększeniu naboru na tzw. nowe uczelnie medyczne.
  • Zaprzestanie wydawania tzw. praw wykonywania zawodu w trybie warunkowym i zgód na wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych. Jedynym dokumentem uprawniającym do pracy zawodzie lekarza w Polsce musi zdaniem samorządu pozostać Prawo Wykonywania Zawodu.
  • Przekazanie funduszom regionalnym środków na realizację zmian finansowania w stomatologii.
  • Wprowadzenie automatyzacji procesu refundacji i zdjęcie z lekarzy obowiązku określania poziomu refundacji.
  • Analiza indywidualnych przypadków kar finansowych nałożonych na lekarzy przez Narodowy Fundusz Zdrowia za tzw. nienależną refundację i odstąpienie od ich egzekwowania w przypadku, gdy istniały wskazania medyczne do przepisania danego preparatu.

źródło: puls medycyny.pl