Minister zdrowia powołał 15 członków Rady Organizacji Pacjentów. „To historyczna chwila”

Minister zdrowia Adam Niedzielski powołał 15 członków Rady Organizacji Pacjentów. Rada ta ma wspierać szefa resortu zdrowia poprzez wzmacnianie pozycji pacjentów w procesach decyzyjnych dotyczących ochrony zdrowia.
Minister zdrowia powołał 15 członków Rady Organizacji Pacjentów

Za pośrednictwem Twittera minister Adam Niedzielski poinformował o powołaniu 15 członków Rady Organizacji Pacjentów. Jak wspomniał we wpisie szef resortu zdrowia, Rada ta znacznie wzmocni pozycję pacjentów w procesach decyzyjnych dotyczących ochrony zdrowia.

– To historyczna chwila. Nie było wcześniej takiej rady przy ministrze zdrowia. W tym gronie będą konsultowane projekty aktów prawnych. Jesteśmy otwarci na Państwa wnioski i postulaty, które zamienią się na propozycje przepisów – podkreślił minister zdrowia.

Zadania Rady Organizacji Pacjentów i posiedzenia

Przypomnijmy: 17 marca 2022 roku weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie powołania Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze właściwym do spraw zdrowia.

Rada ta jest organem pomocniczo-doradczym ministra zdrowia w zakresie prowadzenia dialogu w sprawach systemowych w ochronie zdrowia. Posiedzenia Rady mają odbywać się raz na kwartał.

Zadania Rady Organizacji Pacjentów:

koordynowanie współpracy organizacji pacjentów z ministrem;
omawianie spraw systemowych w ochronie zdrowia przekazanych przez organizacje pacjentów;
przyjmowanie propozycji zmian legislacyjnych do projektów aktów normatywnych od organizacji pacjentów w celu wypracowania wspólnych stanowisk i przedstawienia ich ministrowi;
zachęcanie organizacji pacjentów do czynnego udziału w procesie legislacyjnym;
koordynowanie po stronie organizacji pacjentów działań w zakresie prowadzonych przez urząd obsługujący ministra prekonsultacji oraz konsultacji publicznych projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych;
współpraca z innymi radami zrzeszającymi organizacje pacjentów, przede wszystkim z działającymi przy RPP oraz NFZ.

Co ważne, członkowie Rady są powoływani na 5 lat.

źródło: rynek zdrowia.pl