Ma 23 lata i doktorat z nauk medycznych. Wojciech Nazar to najmłodszy doktor w Polsce

Urodził się w 1999 roku, studiuje na piątym roku kierunku lekarskiego na GUMed i niedawno uzyskał stopień naukowy doktora. Tym sposobem Wojciech Nazar, prywatnie pasjonat narciarstwa i jazdy na rowerze, został najmłodszym doktorem w Polsce. Wojciech Nazar jest drugą w historii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a piątą w kraju osobą, która uzyskała stopień naukowy doktora przed ukończeniem studiów.

Rozprawę doktorską obronił z wyróżnieniem, będąc formalnie studentem, na początku piątego roku kierunku lekarskiego, stając się tym samym najmłodszym doktorem w Polsce
Opiekunem pracy zatytułowanej „Analiza zmian świadomości społecznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza w Polsce w latach 2016-2022 z uwzględnieniem okresu pandemii COVID-19” jest prof. Marek Niedoszytko, kierownik Kliniki Alergologii GUMed.
Wojciech Nazar to najmłodszy doktor w Polsce 

– Uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych na tak wczesnym etapie kariery dodaje mi sił do dalszej pracy naukowej. Mam nadzieję, że pozwoli mi w przyszłości prowadzić zaawansowane prace badawcze oraz otworzy nowe możliwości współpracy, zarówno międzyuczelnianej w Polsce, jak i międzynarodowej – mówi dr Wojciech Nazar, cytowany w komunikacie GUMed.

– W moich przyszłych projektach chciałbym skupić się na wdrażaniu algorytmów diagnostycznych i prognostycznych bazujących na najnowszych osiągnięciach matematycznych, w tym algorytmach uczenia maszynowego, zwanych też algorytmami sztucznej inteligencji. To pozwoli na podejmowanie bardziej spersonalizowanych i trafniejszych decyzji dotyczących np. wyboru metody leczenia. Przełoży się to na większą skuteczność zastosowanego schematu leczenia i zmniejszy liczbę osób, które mimo poddania się danej terapii i podjęcia ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych, nie skorzystały w pełni z jej potencjalnych korzyści zdrowotnych – dodaje.
Jak podkreśla promotor, badania Wojciecha Nazara dotyczą ważnego tematu, jakim jest zanieczyszczenie powietrza oraz problem świadomości społecznej tego tematu w Polsce. Być może lekceważenie tego zagadnienia spowodowało, że oddychamy najgorszym powietrzem w Europie.– Należy pamiętać, że problem oddychania zanieczyszczonym powietrzem dotyczy każdego z nas. Organizacja Narodów Zjednoczonych nazywa zanieczyszczenie powietrza niewidzialnym zabójcą, który przyczynia się do dużej części zgonów z powodu raka płuca, obturacyjnych chorób płuc i chorób sercowo-naczyniowych – wyjaśnia prof. Marek Niedoszytko, kierownik Kliniki Alergologii GUMed.

– Doktor Wojciech Nazar wykazał się dużą niezależnością i kreatywnością, łącząc wiedzę medyczną z nowoczesnymi metodami statystycznymi i informatycznymi. Jego badania wymagały dużej pracowitości i wytrwałości. Wyniki swoich badań opublikował w międzynarodowych czasopismach z najwyższego kwartyla, a praca doktorska została wyróżniona przez trzech recenzentów – dodaje.

Jak informuje Gdański Uniwersytet Medyczny, młody badacz może pochwalić się znacznym dorobkiem naukowym.

– Jest współautorem czterech prac oryginalnych, czterech prac poglądowych oraz jednego doniesienia prezentowanego na zjeździe krajowym. Tematyka projektów badawczych obejmuje przede wszystkim analizę świadomości społecznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza w Polsce oraz eksplorację zmian zachowań Polaków podczas pandemii COVID-19 – wskazano w komunikacie prasowym.Sumaryczna wartość współczynnika cytowań Impact Factor wynosi 34.46, w tym 23.64 jako pierwszy autor. Łączna wartość punktacji Ministerstwa Nauki i Edukacji wynosi 965 punktów, w tym 665 punktów jako pierwszy autor. Pięciokrotnie recenzował artykuły naukowe w czasopismach zagranicznych o zasięgu międzynarodowym.
Nazar odbył staże naukowo-kliniczne w dziedzinie kardiologii w Magdeburgu i Lipsku

Wojciech Nazar jest stypendystą ministra zdrowia w Polsce oraz Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej. W tym roku odbył staże naukowo-kliniczne w dziedzinie kardiologii w Magdeburgu i Lipsku, które zostały sfinansowane ze stypendiów programu ERASMUS+. Trzykrotnie otrzymywał Stypendium rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dla najlepszych studentów. Otrzymał również indywidualną Nagrodę Rektora GUMed za całokształt działalności naukowej i społecznej.Poza działalnością naukową jest niezwykle zaangażowany w prace o charakterze społecznym. Jako członek Studenckiego Koła Naukowego „Pasjonaci Pediatrii” współorganizował szereg warsztatów dla młodych pacjentów przebywających w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci GUMed. Projekt Przez Zabawę Do Zdrowia została uznany na najlepszy spośród licznych programów zgłoszonych ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, zajmując I miejsce w konkursie SALTO AWARDS 2022 w kategorii Solidarność i Wolontariat (https://gumed.edu.pl/70651.html). Ponadto otrzymał nagrodę specjalną Władz Miasta Gdańska podczas uroczystej gali Aktywni w Europejskiej Stolicy Wolontariatu (https://gumed.edu.pl/71042.html).

Dodajmy, że Nazar urodził się 26 kwietnia 1999 r. Studiuje na kierunku lekarskim Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie jest studentem V roku. Jest pasjonatem narciarstwa i jazdy na rowerze.

źródło: rynek zdrowia.pl