Komunikat Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego – Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Informujemy, że od dnia 9 kwietnia 2020 r. od godz. 14.00 zostały ponownie wstrzymane przyjęcia pacjentek do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego – Szpitala Miejskiego w Zabrzu.

Pomimo zastosowania wszelkich koniecznych procedur epidemiologicznych (dokonanej kwarantanny 25 pracowników wraz z pobraniem materiału genetycznego w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 i wszelkich niezbędnych procedur dezynfekcyjnych oddziału) w dniu 9 kwietnia o godz. 13.00 zostaliśmy poinformowani o pozytywnym wyniku badania w kierunku zakażenia koronawirusem u trzech naszych pracowników.

Jednocześnie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych pozostaje w bezpośrednim kontakcie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach.