KE wszczęła postępowanie wobec Polski. Daje dwa miesiące

Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Polski o naruszenie obowiązków państwa członkowskiego. KE oceniła, że nasz kraj nie w wdrożył w pełni unijnej dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. Polska ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć wskazanych przez Komisję.”Działalność przemysłowa ma znaczący wpływ na środowisko i zdrowie. Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych ustanawia przepisy mające na celu zapobieganie i ograniczanie szkodliwych emisji przemysłowych do powietrza, wody i gleby, a także zapobieganie wytwarzaniu odpadów” – napisała Komisja w komunikacie.

„Polskie ustawodawstwo nie transponuje prawidłowo kilku przepisów dyrektywy, w tym niektórych kluczowych zasad dotyczących warunków pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń dla spalarni i współspalarni odpadów, przepisów dotyczących dopuszczalnych wielkości emisji, a także środowiskowych norm jakości” – oceniła KE.

Polska ma dwa miesiące

Ponadto, zdaniem Komisji Europejskiej, przepisy dotyczące informacji publicznej i dostępu do wymiaru sprawiedliwości nie zostały prawidłowo włączone do prawa krajowego, co ma „utrudniać udział społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących emisji przemysłowych”.Wiele wymogów technicznych zawartych w załącznikach do dyrektywy również nie zostało prawidłowo wcielonych do prawa polskiego.

Polska ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć wskazanych przez Komisję.

źródło: wp.pl