Gigantyczna strata NBP. Jest komunikat

Narodowy Bank Polski poinformował, ile wyniosła strata NBP w roku 2023. Wcześniejsze doniesienia mówiły o tym, że dziura w finansach banku centralnego może wynieść nawet 20-27 mld zł. Tym samym potwierdziły się przewidywania money.pl.
Strata NBP za 2023 r. wyniosła 20,8 mld zł – podał NBP w sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok.
„Wynik finansowy NBP za 2023 r. był ujemny (strata) i wyniósł -20.800.024,0 tys. zł (za 2022 r. strata w wysokości -16.943.670,7 tys. zł). Ujemny wynik finansowy za rok obrotowy podlega akumulacji w pozycji Strata z lat ubiegłych” – napisał NBP.

Strata NBP. Są oficjalne dane

NBP podał, że niepokryta strata z lat ubiegłych wynosi 27.401.680,0 tys. zł. Oznacza to, że niemal całkowicie potwierdziły się przewidywania money.pl. Damian Szymański już w lutym informował, że strata, jaką miał zanotować Narodowy Bank Polski w 2023 r. może wynieść „20 800 024 000 zł, czyli blisko 21 mld zł.”Wokół tej liczby ogniskują się główne zarzuty rządu Donalda Tuska wobec prof. Adama Glapińskiego. W sprawie na jaw wychodzą nowe fakty.
Miało być 6 mld zł zysku

Strata jest o tyle zaskakująca, że początkowo NBP przesyłał do Ministerstwa Finansów dokumenty, w których sugerował, że spodziewa się zysku na poziomie 6 mld zł. I takie przewidywania zostały nawet ujęte w budżecie. Dlaczego zysk zamienił się w 20,8 mld zł straty? W dokumentach, do których money.pl dotarł w lutym, tej zagadki nie rozwiązano.

źródło: money.pl