Dr hab. Filip M. Szymański o nowych wytycznych kardio-diabetologicznych

Czy w kardiologii szykują się przełomy terapeutyczne? – zapytaliśmy dr. hab. n. med. Filipa M. Szymańskiego, przewodniczącego Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK, podczas zajadu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Katowicach.

Kongres PTK odbył się tuż po kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dlatego o doniesieniach z Paryża żywo dyskutowano w Katowicach. Jednym z wiodących tematów były nowe, europejskie wytyczne kardio-diabetologiczne, dotyczące leczenia pacjentów z chorobami serca i naczyń oraz współistniejącą cukrzycą.

„To bardzo ciekawe, wręcz przełomowe wytyczne. Jedną z najbardziej istotnych zmian jest fakt, że jako leki pierwszego rzutu dodano m.in. inhibitory SGLT-2 u pacjentów z wysokim i bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, u których świeżo rozpoznajemy cukrzycę. U tych chorych terapię należy inicjować właśnie tymi lekami, a nie metforminą” – mówi dr hab. n. med. Filip M. Szymański w wywiadzie dla „Pulsu Medycyny”.

Problem w tym, że inhibitory SGLT-2 nie są w Polsce refundowane, dlatego polskim lekarzom trudno leczyć zgodnie z nowymi wytycznymi.

„Mamy nadzieję, że to się wkrótce zmieni i leki te będą jednak refundowane. Przynajmniej dla części chorych. My, jako sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK, zdecydowanie to popieramy” – dodał dr hab. n. med. Filip M. Szymański.

Za przełomowe, jego zdaniem, należy uznać wyniki wieloośrodkowego badania DAPA-HF, o których mówiono podczas kongresu ECS w Paryżu, i które komentowano także w Katowicach.

„Badanie DAPA-HF prowadzono w grupie chorych z niewydolnością serca, bez cukrzycy. Okazuje się, że jeżeli pacjentowi z niewydolnością serca (NYHA 2 i NYHA 3) oraz średnią frakcją wyrzutową lewej komory poniżej 40 proc. (LVEF<40 proc.) dodamy 10 mg dapaglifozyny, to taki pacjent dłużej żyje, ma mniejsze ryzyko zgonu z przyczyn s-n, niezależnie od tego, jak nowocześnie jest leczony” – powiedział dr hab. n. med. Filip M. Szymański.

źródło: pulsmedycyny.pl