Doniesienia z kongresu American College of Cardiology 2023

W Nowym Orleanie zakończył się kongres ACC 2023, jedno z największych spotkań środowiska kardiologów na świecie. Wrażeniami i nowinkami z kongresu, specjalnie dla “Pulsu Medycyny”, podzielił się prof. Maciej Banach. Pomiędzy 4 a 6 marca tysiące profesjonalistów z całego świata zajmujących się układem sercowo-naczyniowym spotkało się w Nowym Orleanie, aby debatować i dyskutować o nauce i innowacjach zmieniających praktykę kliniczną. Doroczny kongres American College of Cardiology odbył się już po raz 72. Jest to jedno z największych i najbardziej znaczących spotkań środowiska kardiologów na świecie.

– W trakcie tegorocznego kongresu ACC dużo sesji dotyczyło technologicznych nowinek. Widać, że Amerykanie są bardzo zaangażowani w takie tematy. Zaprezentowano m.in. nadgarstkowe urządzenie do pomiaru troponiny, dedykowane pacjentom zagrożonym zawałem serca – mówi prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, który brał udział w kongresie ACC 2023.
Badanie, które wykazało szkodliwość diety niskowęglowodanowej

Podczas amerykańskiego kongresu ogłoszono wiele oczekiwanych wyników badań. Jakie doniesienia najbardziej zainteresowały prof. Banacha?

– Dużo uwagi przykuły wyniki badania dotyczącego diety niskowęglowodanowej, oparte na danych z bazy UK BIOBANK. Dotyczyło ponad 1200 uczestników, z czego 73 proc. stanowiły kobiety. Wykazano, że dieta zawierająca poniżej 25 proc. węglowodanów, czyli de facto dieta ketogeniczna, przekładała się na wzrost stężenia cholesterolu LDL, apolipoproteiny B (Apo B). U osób stosujących taką dietę ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych było aż o 225 proc. większe w obserwacji 12-letniej. Mam satysfakcję, bo to badanie potwierdza nasze wyniki z 2018 r. Trzeba głośno mówić, że taka dieta może znaleźć zastosowanie, pod kontrolą specjalistów, tylko u wybranych grup pacjentów, np. osób z cukrzycą, otyłością czy u dzieci z padaczką – mówi prof. Maciej Banach.

Procentuje opieka koordynowana

Zdaniem prof. Macieja Banacha godne uwagi były także wyniki badania dotyczącego skuteczności opieki koordynowanej w cukrzycy. Interwencja trwała 12 miesięcy. W tym czasie u pacjentów skupiano się na dążeniu do jak najlepszej kontroli glikemii, leczeniu zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego. Zadbano także m.in. o edukację chorych.

– Okazało się, że objęcie pacjentów opieką koordynowaną przełożyła się na 24 proc. wzrost poprawy leczenia – mówi prof. Maciej Banach.
Ochronne działanie statyn w terapii onkologicznej

Kolejnym badaniem, które szeroko dyskutowano podczas kongresu, było badanie o akronimie STOP – CA, które dotyczyło stosowania wysokich dawek atorwastatyny u pacjentów z rozpoznanym chłoniakiem i leczonych antracyklinami. Badanie objęło 300 chorych, którzy przez 12 miesięcy otrzymywali wspomnianą statynę.Atorwastatyna w dawce 40 mg na dobę okazała się bardzo skuteczna, bo prawie 3-krotnie zmniejszała ryzyko powikłań kardiologicznych – mówi prof. Maciej Banach.

Działanie protekcyjne statyn na serce pacjentów leczonych onkologicznie jest tłumaczone m.in. tym, że lek ten hamuje zapalanie, zmniejsza stres oksydacyjny.

Na koniec prof. Maciej Banach przytacza wyniki badania CLEAR Outcomes, w którym wykazano, że w przypadku pacjentów wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka nawet stosunkowo niewielka redukcja LDL-C może wiązać się ze znaczną redukcją ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, w tym zawału serca.

źródło: puls medycyny.pl