Bruksela. Polak nowym szefem EPL w Europejskim Komitecie Regionów

Znamy nowego szefa Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów. Został nim Polak, marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Funkcję tę będzie sprawował przez kolejnych 5 lat. Wyboru na przewodniczącego EPL pogratulował Olgierdowi Geblewiczowi m.in. marszałek Adam Struzik.

EPL jest największą partią polityczną w Komitecie Regionów. Ugrupowanie skupia partie chadeckie i konserwatywno-liberalne. Przewodniczącego wybierają członkowie ugrupowania spośród kandydatów, którzy zgłosili się do objęcia stanowiska.

Olgierd Geblewicz na stanowisku szefa grupy zastąpił sekretarza stanu do spraw europejskich niemieckiego kraju związkowego Saksonia-Anhalt Michaela Schneidera. Zadaniem nowego przewodniczącego będzie organizacja oraz koordynacja prac w komisjach i zgromadzeniu plenarnym. Europejski Komitet Regionów to ważny organ doradczy, który opiniuje tworzenie prawa i przepisów w Unii Europejskiej.

– Jako przewodniczący będę pracował nad wzmocnieniem lokalnej demokracji i stawieniem czoła wyzwaniom, takim jak wzrost populizmu, fałszowaniu informacji i szerzeniu mowy nienawiści. Jako chrześcijańscy demokraci mamy obowiązek przeciwdziałać tym zagrożeniom poprzez wzmacnianie naszych społeczeństw i przywracanie wiary ludziom w europejskie wartości, solidarności, a także w naszych wspólnych interesach – mówił Olgierd Geblewicz.

Członkowie grupy EPL w Komitecie Regionów jednogłośnie wybrali Apostola Tzitzikostasa, gubernatora regionu Macedonii Środkowej w Grecji, jako kandydata EPL na przewodniczącego Komitetu Regionów. Jego wizja dotycząca Komitetu Regionów opiera się na oddaniu UE w służbie jej obywateli w każdym miejscu, w którym żyją, w sposób zrównoważony, spójny i sprzyjający włączeniu społeczeństwa. Jednym z głównych celów Apostola Tzitzikostasa jest modernizacja europejskiej demokracji, tak aby skutecznie odpowiadała na potrzeby obywateli przyszłej Unii Europejskiej. Kandydat KR będzie również pracował nad zwiększeniem rangi Komitetu Regionów i jego członków zarówno w Brukseli, jak i we władzach lokalnych oraz regionalnych Europy.

źródło: mazovia.pl