71. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00, na rozkaz dowódcy Armii Krajowej gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego.

W dniu wybuchu powstania SS-Reichsführer Heinrich Himmler, powołując się na dyspozycję Hitlera, wydał rozkaz zniszczenia miasta i wyniszczenia ludności cywilnej Warszawy.

Powstanie było jednym z najdramatyczniejszych wydarzeń w tysiącletniej historii Polski.

Wszystkim poległym składamy głęboki hołd. Niech dzisiejszy dzień będzie zadumą nad najdroższymi wartościami – wolnością, niezawisłością i godnością narodową.