Wrocławskie Centrum Badań z nowoczesnym systemem informatycznym

Wrocławskie Centrum Badań może korzystać z systemu laboratoryjnego klasy LIMS (Laboratory Information Management Systems), wykonanego przez konsorcjum firm Solution4Labs Sp. z o.o. i Agaram Technologies. Zamówienie miało wartość 3,2 mln PLN.

System LIMS

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ posiada 17 różnych laboratoriów, nastawione jest na innowacje i rozwój nowych technologii, prowadzenie badań na potrzeby przemysłu oraz współczesnej gospodarki, dlatego najnowocześniejsze wyposażenie stanowi dla niego ważny element. Pracę naukowców wspomoże i usprawni profesjonalny oraz nowoczesny system laboratoryjny zarządzający informacją LIMS. Systemy LIMS automatycznie rejestrują i archiwizują rezultaty prac laboratoriów, wspomagają administrowanie zasobami ludzkimi, sprzętowymi i materiałowymi, ułatwiają raportowanie i przeszukiwanie wyników badań oraz zapewniają dostęp do danych archiwalnych.

Wygrany przetarg

Firma TenderHut S.A. jako właściciel lidera konsorcjum Solution4Labs Sp. z o.o., opracowała zwycięską ofertę na „Wdrożenie wraz z dostawą systemu LIMS jako kluczowego elementu Zintegrowanego Systemu Informatycznego służącego do zarządzania Wrocławskim Centrum Badań EIT + Spółka z o.o.”. Przetarg został zorganizowany w ramach projektu „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+”, współfinansowanego ze środków UE w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 2.2.”.

Zakres usług

– Przygotowaliśmy zwycięską ofertę, na podstawie której podpisaliśmy umowę o udzielenie zamówienia publicznego – mówi Waldemar Birk – Prezes Zarządu firmy TenderHut S.A. – W ramach jej realizacji byliśmy odpowiedzialni m.in. za dostarczenie licencji na oferowany system, opracowanie autorskich zmian dla potrzeb EIT+, zautomatyzowanie procesów pracy, integrację sprzętu z systemem LIMS i integrację systemu LIMS z systemem klasy ERP. Przed nami jeszcze część utrzymaniowa w postaci świadczenia usługi intensywnej asysty przez okres minimum 6 miesięcy od odbioru końcowego. Będziemy również wspierać Wrocławskie Centrum Badań przez 36 miesięcy, gdyby potrzebowali naszego doradztwa – dodaje Birk.

W ramach oferty konsorcjum Solution4Labs Sp. z o.o. i Agaram Technologies zobowiązało się do:

  • parametryzacji oprogramowania systemowego i aplikacyjnego,
  • zmapowania w systemie procesów pracy w laboratoriach EIT+,
  • przeprowadzenia instruktaży dla użytkowników końcowych i administratorów,
  • wykonania interfejsów pomiędzy systemem LIMS i modułami systemu ERP – wskazanymi w tabeli wymagań funkcjonalnych,
  • przeprowadzenia testów akceptacyjnych,
  • świadczenia usług wdrożeniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
  • świadczenia powdrożeniowych usług modyfikacji i rozwoju systemu LIMS.

Odbiór nastąpił w dniu 1 października 2015 r., w terminie wynikającym z zawartej umowy. Zatem wdrożenie okazało się olbrzymim sukcesem biorąc pod uwagę napięty harmonogram w ramach 5 miesięcznego okresu obowiązywania umowy. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie perfekcyjna współpraca zespołów obu firm, wymagająca dużego nakładu pracy oraz umiejętności i kwalifikacji w zakresie prowadzenia projektów IT.