Rada Przejrzystości AOTMiT o lekach dla pacjentów z cukrzycą i RZS

W najbliższy poniedziałek (20 marca) Rada Przejrzystości AOTMiT zajmie się m.in. oceną leków dla pacjentów z cukrzycą typu 2, reumatoidalnym zapaleniem stawów i zanikiem nerwu wzrokowego.Porządek obrad najbliższego posiedzenia Rady Przejrzystości AOTMiT obejmuje przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

Maysiglu (sitagliptinum) we wskazaniu: leczenie cukrzycy typu 2,
Cosentyx (secukinumabum) w ramach programu lekowego B.33 „Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (ICD-10: M05, M06, M08)”,
Jakavi (ruxolitinibum) w ramach programu lekowego „Leczenie czerwienicy prawdziwej (ICD-10: D45)”.

Rada przygotuje też opinię w sprawie zasadności utworzenia nowej treści programu lekowego B.97. „Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10: D69.3)”.

Zdecyduje także w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leków:

One Alfa (alfacalcidol) we wskazaniu: krzywica hipofosfatemiczna (XLH),
Mnesis (idebenon) we wskazaniu: zanik nerwu wzrokowego typu 1 u pacjenta pediatrycznego (związany z mutacją w genie OPA1).

W planach jest także przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Powiatu Kłodzkiego w latach 2023-2025”.
„Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 60 lat i więcej na lata 2024-2025”.

źródło: puls medycyny.pl