17 nowych zawodów medycznych z poślizgiem. Wpłynęło 800 uwag do projektu ustawy.

Jeszcze w pierwszym kwartale 2022 roku miały zakończyć się prace nad ustawą o niektórych zawodach medycznych. Jednak procedowanie przepisów regulujących 17 zawodów opóźnia się. – To trudne zadanie, zwłaszcza że przedstawiciele poszczególnych zawodów mają inne oczekiwania – przyznaje wiceminister zdrowia Piotr Bromber.17 nowych zawodów medycznych. Co z ustawą?

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia w I kwartale 2022 roku miały zakończyć się prace nad ustawą o niektórych zawodach medycznych. Tymczasem wciąż nie ma raportu z konsultacji publicznych i nie wiadomo, kiedy długo wyczekiwane przez wiele środowisk medycznych przepisy miałyby wejść w życie.

– Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych został przekazany do 30-dniowych konsultacji 21 stycznia. Łącznie wpłynęło ok. 100 uwag od resortów oraz ponad 700 uwag z konsultacji publicznych, które obecnie analizujemy. Dokładamy starań, aby ten etap zakończył się jak najszybciej – tłumaczył w ubiegłym tygodniu w obszernej rozmowie z Rynkiem Zdrowia wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

– Przypominam, że ustawa dotyczy bardzo wielu różnych zawodów. To pierwsza ustawa, w której chcemy stworzyć regulacje, które będą satysfakcjonujące zarówno dla technika farmaceutycznego, jak i dietetyka. Dodatkowo kreuje nowe zawody, jak np.: podolog czy profilaktyk – tłumaczył.
Wiceminister odpowiedzialny za opracowanie projektu przyznał, że „to trudne zadanie, zwłaszcza że przedstawiciele poszczególnych zawodów mają inne oczekiwania”.

– Dla jednych to kwestia prestiżu zawodowego i ustawowe wskazanie, że są zawodem medycznym, dla innych zwiększenie wynagrodzenia. Właśnie efektem tych różnic w oczekiwaniach jest te 800 uwag, które otrzymaliśmy podczas konsultacji publicznych – wyjaśniał.
Ustawa o niektórych zawodach medycznych ureguluje 17 zawodów

Dodajmy, że projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych obejmuje 17 zawodów do tej pory nieuregulowanych w ustawie.

Ustawa określa warunki i zasady wykonywania następujących zawodów:

asystentka stomatologiczna;
dietetyk;
elektroradiolog;
higienistka stomatologiczna;
logopeda;
masażysta;
opiekun medyczny;
optometrysta;
ortoptystka;
podiatra;
profilaktyk;
protetyk słuchu;
technik dentystyczny;
technik farmaceutyczny;
technik ortopeda;
technik sterylizacji medycznej;
terapeuta zajęciowy.

„Ustawa będzie gwarancją zatrudniania wykwalifikowanej kadry medycznej”

W uzasadnieniu przy ogłaszaniu procedowania ustawy Ministerstwo Zdrowia podkreślało, że „celem projektu jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących doskonalenia zawodowego osób wykonujących zawód medyczny oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób”.

– Przepisy mają na celu wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, nabywane w toku kształcenia w systemie oświaty lub systemie szkolnictwa wyższego – napisano w uzasadnieniu.
– Nowe przepisy będą gwarancją zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej, fachowo i rzetelnie udzielającej świadczeń zdrowotnych – dodano.

źródło: rynek zdrowia.pl