14. emerytura w górę. Jarosław Kaczyński wskazał kwotę

Jak powiedział w niedzielę prezes PiS – 14. emerytura w 2023 r. wyniesie 2200 zł netto, przy zachowaniu zasady, że powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada złotówka za złotówkę. „Czternastki” będą wypłacane w tych samych terminach, co renty i emerytury. Aby je otrzymać, nie trzeba będzie składać żadnych wniosków.”Czternastka” ma być wypłacana co roku jako świadczenie stałe, ale to od decyzji rządu zależeć będzie nie tylko termin jej wypłaty, ale także jej wysokość.

Ustawa wprowadzająca czternastą emeryturę na stałe została już podpisana przez prezydenta. Dodatkowe świadczenie będzie przyznawane emerytom i rencistom co roku – najbliższa wypłata nastąpi we wrześniu 2023 r.

Do tej pory w kontekście tegorocznego świadczenia mówiło się o kwocie wypłaty na poziomie 1558,44 zł brutto (1445 zł do ręki). W niedzielę,  w Paradyżu (Łódzkie) prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił jednak, że tegoroczna wysokość świadczenia będzie na poziomie 2200 zł netto.

Jak dodał, 14. emeryturę w tej wysokości otrzymają emeryci, których świadczenie wynosi do 2900 zł. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywała zasada – złotówka za złotówkę, czyli 14. emerytura będzie proporcjonalnie pomniejszana.
Kaczyński przypomniał, że 14. emerytura jest już zagwarantowana ustawowo jako coroczne świadczenie stałe.

Kto dostanie 14. emeryturę?

14. emerytura z urzędu przysługuje wszystkim seniorom. Teoretycznie każdy emeryt ma prawo do otrzymania „czternastki”, ale w praktyce nie każdy świadczenie dostatnie. To przez działanie mechanizmu „złotówka za złotówkę”.
Jednak, co warto podkreślić, w celu otrzymania 14. emerytury nie trzeba składać żadnych wniosków. Pieniądze w ramach świadczenia przyznawane są bowiem z urzędu, a odpowiedni organ zajmujący się wypłatą emerytur – czy to ZUS, czy KRUS – sam przekaże świadczenie, a jeśli kwota zasadniczej emerytury przekracza 2900 zł, obliczy różnicę i wyśle pomniejszoną kwotę.

Ilu seniorów otrzyma 14. emeryturę?

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, aż 6,8 mln emerytów otrzyma czternastkę w pełnej wysokości, a 1,5 mln osób będzie miało kwotę świadczenia pomniejszoną na zasadzie „złotówka za złotówkę”.
Czternasta emerytura to świadczenie gwarantowane co roku przez ustawę. Czternastki będą wypłacane w tych samych terminach, co renty i emerytury. Aby je otrzymać, nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. Czternaste emerytury zostały po raz pierwszy wypłacone w 2021 roku. 19 lipca br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, zgodnie z którą mają one przysługiwać już na stałe.Świadczenie zostanie wypłacone w tych samych terminach, co renty i emerytury. Jak wyliczył pod koniec lipca ZUS, w przypadku osób ze świadczeniem głównym między 2900 zł a 4438,44 zł czternastka zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

W ustawie przewidziano jednak możliwość określenia wyższej kwoty czternastej emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do 31 października danego roku, będzie mogła ją określić w drodze rozporządzenia.
Minimalna wysokość czternastki będzie musiała wynieść co najmniej 50 zł, aby świadczenie przysługiwało.

14. emerytura a zajęcie komornicze?

„Czternastka” będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych. Ze świadczenia zostanie pobrana jednak składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.
Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem, którego wypłata będzie zawieszona na dzień badania prawa do czternastki, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

źródło: interia.pl