Zarząd

wbaranowski prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski – Prezes Zarządu – Specjalizuje się w ginekologii onkologicznej, jest kierownikiem II Oddziału Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie. Jego głównymi dziedzinami działalności zawodowej są ginekologia operacyjna oraz onkologia ginekologiczna.Czytaj więcej

Profesor Baranowski jest autorem ponad 200 prac i doniesień zjazdowych, został trzykrotnie nagrodzony przez Ministra Zdrowia za działalność naukową. Jest członkiem komitetów redakcyjnych licznych wydawnictw profesjonalnych, przewodniczącym Sekcji Nauk Uroginekologii jak również przewodniczącym Mazowieckiego Towarzystwa Ginekologicznego.
sukiennik dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik – I Wiceprezes Zarządu – Ekonomista, menedżer-przedsiębiorca, wydawca i publicysta.Czytaj więcej

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (d. WSP ; Wydział Humanistyczny-rocznik 1983), studiował także dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Prawa i Nauk Politycznych, 1981-1983), stypendysta Uniwersytetu w Zurychu (Szwajcaria, studia doktoranckie z ekonomii i nauk pedagogicznych, 1985-1986), w latach 1992-1996 współpracował z Kijowskim Państwowym Uniwersytetem Ekonomicznym uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie publicznej obrony pracy doktorskiej przed Wyższą Komisją Atestacyjną Ukrainy Kijowskiego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki (1996 – „Problemy podwyższenia stabilności finansowej przedsiębiorstwa w warunkach działalności czynników destabilizujących”). Dalszą współpracę na Ukrainie kontynuował z Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym w Kijowie (1997-2001, rozprawa habilitacyjna). Absolwent podyplomowych Studiów Europejskich w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie (2002 r.). Z uczelnią tą współpracował, realizując dalsze projekty naukowo-badawcze oraz jako wykładowca (2014).

Pełnił liczne funkcje w samorządzie gospodarczym, m. in. jako: prezes Polskiej Izby Turystyki (1994-2000, od 2000 Honorowy Prezes Polskiej Izby Turystyki), członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej (1999-2001); Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej (1997-2001, przewodniczył Komitetowi Prywatyzacji KIG 1997-2001).Wchodził w skład Rady Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie, był członkiem. Rady ds. Turystyki przy Prezesie Rady Ministrów (1994-1997).

Od 2000 roku członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jest także członkiem APHA – American Public Health Association oraz IAPO (International Alliance of Patients’ Organizations).

Od 2005 roku, I Wiceprezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „PRO-SALUTEM”. Od 2006 wydawca i Redaktor Naczelny magazynu medycznego „Kurier Medycyny”.

Za działalność społeczną i zawodową odznaczony m.in. Nagrodą I Stopnia Prezesa UKFiT, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Turystyki, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pasjonuje się dziennikarstwem, jest autorem licznych publikacji i opracowań z dziedziny ekonomii, prywatyzacji i zarządzania w sektorze zdrowia publicznego oraz artykułów w prasie branżowej i codziennej w kraju i za granicą. Zna kilka języków obcych: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski.

Autor i współautor wielu projektów edukacyjnych skierowanych do lekarzy i farmaceutów oraz pracowników ochrony zdrowia (2007-2015), w dziedzinie zdrowia publicznego, promocji żywności, promocji szczepień ochronnych, uroginekologii, seksuologii, niepłodności i organizacji ochrony zdrowia.

nicolas obeid dr n. farm. Nicolas J. Obeid – Skarbnik – wieloletni Ekspert Stowarzyszenia w zakresie farmacji.Czytaj więcej

Wykształcenie:
1998 – 2006 Akademia Medyczna w Warszawie,
Wydział Farmaceutyczny, studia doktoranckie, uzyskany tytuł – Dr n. farmaceutycznych. Tytuł pracy: „Nowe metody syntezy dichloro(jodoarenów)” Promotor prof. dr hab. Lech Skulski
1989 – 1998 Akademia Medyczna w Warszawie, Wydział Farmaceutyczny 1989-1998, tryb dzienny, uzyskany tytuł – Mgr farmacji.
Doświadczenie zawodowe:
02.2007- Praca w Aptekach jako niezależny konsultant ds. szkolenia personelu i zarządzania apteką
05.2006 – 01.2007 Wiceprezes ds. Handlowych , członek zarządu Cefarm Warszawa S.A., grupa kapitałowa Farmacol (pełniący funkcję dyrektora handlowego, zakupy, sprzedaże, polityka handlowa firmy, promocje)
02.2004 – 04.2006 Kierownik, apteka Cefarm Warszawa S.A., Pl. Hallera 9, Warszawa – apteka całodobowa prowadząca środki odurzające i recepturę oczną. (kierowanie merytoryczne i personalne apteką) tworzenie polityki handlowej apteki, organizowanie promocji lokalnych)
06.2003 – 01.2004 Specjalista, apteka Cefarm Warszawa S.A.,Marszałkowska 111A, Warszawa( merytoryczna opieka nad apteką, tworzenie polityki handlowej apteki, organizowanie promocji lokalnych, przekształcanie apteki z homeopatycznej na allopatyczną)
07.2002 – 05.2003 Mgr Farmacji, apteka Cefarm Warszawa S.A., Kondratowicza 11, Warszawa – apteka całodobowa prowadząca środki odurzające i recepturę oczną.
Gabriel Ardelli Gabriel Ardelli – Sekretarz Generalny