Włodzimierz Bodnar – amantadyna na konferencji we Włoszech

Lekarz Włodzimierz Bodnar, pediatra i pulmonolog wziął udział w konferencji w Rzymie we Włoszech a także był obecny w Senacie, gdzie został zaproszony przez włoski Senat do dyskusji w posiedzeniu na temat skutecznego leczenia COVID-19.

Wzięło w niej udział dziesiątki lekarzy, zarówno z Włoch jak i z całego świata. Spotkanie miało na celu: podzielenie się doświadczeniem ze świata i wypracowanie wspólnego zalecenia skutecznych terapii w leczeniu zakażeń SARS-CoV-2, od prewencji przez wczesne leczenie do zaawansowanej postaci choroby, co pozwoliłoby na zakończenie pandemii.

Ta prezentacja to podsumowanie trzydniowej konferencji, w której skrótowo omawiane jest ostatnie 18 miesięcy leczenia pacjentów amantadyną w chorobie COVID-19 w Polsce. Jednym z prowadzących był Robert Malone, uznany wirusolog, cytowany przez naukowców kilkanaście tysięcy razy w wielu pracach naukowych.