Węgry zawieszają obowiązek spłaty kredytów

Premier Węgier Viktor Orban ogłosił zawieszenie obowiązku spłaty kredytów dla osób fizycznych i przedsiębiorstw. Spłaty będą zawieszone do końca roku.

Zawieszone będą też płatności składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych kryzysem. Chodzi o turystykę, kulturę, sport i transport.

Pracodawcy nie będą musieli płacić płacić składki emerytalnej do 30 czerwca, a składka zdrowotna będzie obniżona do minimum.

Dodatkowo firmom z branż najbardziej dotkniętych kryzysem nie będzie można wymówić umowy najmu.

Spłaty krótkoterminowych kredytów dla przedsiębiorstw zostały odroczone do 30 lipca.

W ramach wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem węgierski rząd planuje też uelastycznić zasady zatrudniania, aby pracodawca i pracownik mogli łatwiej osiągnąć porozumienie.

źródło: money.pl