Wchodzą nowe kolory karetek i umundurowanie ratowników medycznych

Ujednolicona kolorystyka karetek, nowe umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego oraz sposób oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Właśnie skierowano do ogłoszenia rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie. Na dostosowanie się do nowych przepisów jest kilka lat.

3 stycznia Ministerstwo Zdrowia przekazało do ogłoszenia rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
Przepisy regulują nowy sposób oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wzorem graficznym oraz osób wykonujący medyczne czynności ratunkowe
Zmianie ulegnie umundurowanie ratowników medycznych oraz członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, a przede wszystkim kolorystyka karetek, która zostanie ujednolicona
– Szkoda, że przy okazji zmian nie zdecydowano się na rozwiązanie, aby systemowe karetki udzielające pomocy były żółte, a spełniające funkcje jedynie transportowe wyróżniały się dotychczasowym białym kolorem – przyznaje Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
Szef WPR zwraca również uwagę na wzrastającą rangę zawodu ratownika medycznego, przez co „przydałoby się umundurowanie galowe”
Państwowe Ratownictwo Medyczne. Zmiany w oznakowaniu

Ministerstwo Zdrowia przekazało do ogłoszenia rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

Rozporządzenie określa:

1.wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne będący jego oznaczeniem;
2.sposób oznakowania:
a) jednostek systemu,
b) kierującego akcją medyczną,
c) członków zespołów ratownictwa medycznego,
d) ratowników z jednostek współpracujących;
3.wymagania w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.
Proponowane zmiany są wynikiem wieloletniej obserwacji użytkowanego umundurowania, odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu oraz stanowią odpowiedź na wnioski zgłaszane przez organizacje społeczne zrzeszające personel użytkujący umundurowanie – czytamy w uzasadnieniu.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:

koloru specjalistycznego środka transportu sanitarnego, który ograniczono do koloru żółtego (obecnie ambulanse są koloru białego lub żółtego), 
doprecyzowano elementy oznakowania specjalistycznego środka transportu sanitarnego, w szczególności przez dodanie kryptonimu zespołu ratownictwa medycznego określonego w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego,
wprowadzono zmiany dotyczące oznaczenia funkcji i nazwiska tożsame z oznaczeniami przyjętymi w innych służbach (Państwowa Straż Pożarna, Policja, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Straż Graniczna), przez noszenie emblematów funkcji i nazwiska odpowiednio po lewej i prawej stronie,
znormalizowano umieszczenie flagi państwowej na rękawie oraz znaku graficznego systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,wprowadzono zmiany w umundurowaniu członków lotniczych zespołów
ratownictwa. Dotyczą one kolorystyki (barwa czerwona z elementami wstawek w kolorze czarnym) czy wymagań technicznych i użytkowych w podziale na pory roku (kombinezon jednoczęściowy nie będzie już
ubiorem całorocznym),określenia minimalnego zestawienie umundurowania w sztukach.
Nowe barwy karetek od 1 stycznia 2031

W rozporządzeniu podkreślono, iż jego wprowadzenie nie spowoduje natychmiastowych skutków finansowych dla dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne ani dla jednostek współpracujących z tym systemem.

Wprowadzane zamiany będą następowały bowiem stopniowo, z ustalonym maksymalnym okresem przejściowym.

Przewidziane okresy przejściowe dla:

umundurowania – do dnia 31 grudnia 2027 roku
oznakowania kartek – do dnia 31 grudnia 2030 roku
„Przydałoby się umundurowanie galowe”

Choć okres przejściowy, szczególnie w przypadku oznakowania karetek, jest dość długi, to ambulanse żółte coraz częściej będzie można spotkać na drogach.

Dla przykładu – z końcem 2022 roku – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, z pomocą samorządu wojewódzkiego, wzbogaciło się o 12 nowych ambulansów już w nowych barwach.

– Praktycznie od dwóch lat, kiedy to pozyskaliśmy łącznie 30 karetek, wszystkie są już żółte. Z jednej strony chodzi o to, aby później ich nie „przemalowywać”, a z drugiej, o przyzwyczajanie społeczeństwa, że właśnie tak karetki będą wyglądały w przyszłości – mówi dyrektor WPR w Katowicach Łukasz Pach.

Zdaniem szefa katowickiego pogotowia rozporządzenie mogłoby precyzyjniej określać karetki, aby pacjenci mogli błyskawicznie je odróżniać. 

– Szkoda, że przy okazji zmian, nie zdecydowano się na rozwiązanie, aby systemowe karetki udzielające pomocy były żółte, a spełniające funkcje jedynie transportowe wyróżniały się dotychczasowym białym kolorem – tłumaczy Pach.

Zwraca również uwagę na wzrastający prestiż zawodu ratownika medycznego, który dzięki wprowadzonej ustawie o zawodzie i samorządzie przestał być już „innym zawodem medycznym”.

– Przy okazji zmiany umundurowania można było też pomyśleć o umundurowaniu galowym dla ratowników medycznych – mówi szef katowickiego WPR.

źródło: rynek zdrowia.pl