Ważny lek na cukrzycę wchodzi do refundacji. Duża zmiana dla diabetyków

Ważny lek na cukrzycę od 1 lipca 2023 roku znów będzie refundowany. Zmianę wprowadza najnowsza lista refundacyjna ogłoszona przez ministra zdrowia. Ważny lek na cukrzycę znów będzie refundowany. Duża zmiana dla diabetyków.
Do refundacji wraca lek na cukrzycę Tresiba firmy Novo Nordisk A/S. Produkt pojawia się na najnowszej liście refundacyjnej, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2023 roku.

Przypomnijmy, że ważność decyzji o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla leku skończyła się 31 grudnia 2022 roku.

– Decyzja o braku kontynuowania refundacji jest autonomiczną decyzją Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o., a produkt Tresiba będzie mógł być ponownie objęty refundacją, o ile firma złoży odpowiedni wniosek, spełniający warunki opisane w ustawie o refundacji – informowali wówczas przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Powrót leku na listę refundacyjną to dobra wiadomość dla diabetyków.

Od 1 lipca 2023 insulinum degludecum – produkt Tresiba firmy Novo Nordisk A/S (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20 stycznia 2013 r.) będzie refundowana:

– w leczeniu cukrzycy typu I u dorosłych, cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥7,5% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)
– w leczeniu cukrzycy typu I u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży, a także cukrzycy typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥7,5% oraz cukrzycy typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii 2 oraz cukrzycy u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

źródło: rynek zdrowia.pl