Ulga dla firm przedłużona o rok. Zmiany w Małym ZUS-ie

Mały ZUS został wydłużony o dodatkowe 12 miesięcy. To oznacza, że firmy będą mogły korzystać z ulgi nie przez 36 a przez 48 miesięcy. – Liczę, że to pomoże im prowadzić biznes, ale także rozwinąć biznesowe skrzydła – powiedział minister rozwoju Waldemar Buda.Prezydenta RP Andrzej Duda podpisał w lipcu bieżącego roku ustawę dotyczącą Małego ZUS Plus, dzięki której od 1 sierpnia 2023 r. przedsiębiorcy korzystający z ulgi w składkach na ubezpieczenie społeczne, a także będą mogli opłacać niższe składki przez dodatkowe 12 miesięcy. Nowe rozwiązania przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Niższe składki na ZUS przez dłuższy okres

MRiT przypomina, że przedsiębiorcy, którzy w 2023 r. korzystają z ulgi Małego ZUS Plus, od wtorku mają możliwość przedłużenia jej o kolejnych 12 miesięcy. W sumie będą mogli opłacać niższe składki przez 4 lata, a nie jak dotychczas 3 lata. Dzięki wydłużonej uldze, będą mogli cieszyć się dłuższym okresem niższych składek na ubezpieczenia społeczne – podano.

Obecnie z programu mogą skorzystać przedsiębiorcy maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia firmy, o ile m.in.: roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 tys. zł, a w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni.Jak wskazał resort, to rozwiązanie dobrowolne i jednorazowe skierowane do najmniejszych przedsiębiorców, którzy przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 r. korzystali z MZ+ i których przychód w roku poprzedzającym nie przekroczył 120 tys. zł.

Z rozwiązania skorzystają też przedsiębiorcy, którzy w bieżącym roku. zakończyli korzystanie z MZ+, ponieważ minęło już 36 miesięcy. Ponadto przedsiębiorcy, którzy zakończyli opłacanie niższych składek w 2022 r., nie będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania.

Jeżeli spełniają warunki ustawowe, powinni zgłosić się do ZUS do 31 grudnia 2023 r., a już od kolejnego miesiąca ponownie będą mogli opłacać niższe składki – poinformowało MRiT.

Mały ZUS Plus wydłużony. Niższa składka przez kolejny rok

Jak dodał resort, by przedsiębiorca mógł skorzystać z dodatkowej ulgi jego podstawa wymiaru składek na MZ+ nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok, nie może być też niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Aby skorzystać z ulgi, trzeba się wyrejestrować

Według MRiT w grudniu ubiegłego roku z „MZ+” korzystało 235,7 tys. osób. Szacuje, że z dodatkowego Małego ZUS Plus w 2023 r. skorzysta 66,4 tys. przedsiębiorców, w 2024 r. 142,3 tys., a w 2025 r. 104,9 tys.

Zgłoszenia do Małego ZUS Plus na dany rok można dokonać do końca stycznia. Przedsiębiorca powinien wyrejestrować się z ZUS-u poprzez druk ZUS ZWUA z kodem, z którym jest obecnie zarejestrowany. Zgłoszenia do Małego ZUS Plus na dany rok można dokonać do końca stycznia. Przedsiębiorca powinien wyrejestrować się z ZUS-u poprzez druk ZUS ZWUA z kodem, z którym jest obecnie zarejestrowany.

źródło: wp.pl