Senacka komisja za bezpłatnymi lekami dla dzieci i seniorów 65 plus. Nad listą już pracuje AOTMiT

W czwartek, 20 lipca, członkowie senackiej komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej bez poprawek przyjęli nowelizację ustawy, która poszerza grupę osób uprawnionych do bezpłatnych leków. To seniorzy 65 plus oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia.

Zlecenie bezpłatnej listy leków poszło już do AOTMiT

20 lipca senatorowie z Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przegłosowali wniosek, by bez poprawek przyjąć nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Jak przypomniał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, zmiana wprowadza poszerzenie populacji, która będą uprawnione do korzystania z bezpłatnych leków.

– Aktualnie mamy grupę osób powyżej 75 lat. W nowelizacji jest propozycja, by tę grupę wiekową poszerzyć o osoby od 65 roku życia, czyli o 10 roczników oraz o grupę osób do 18 roku życia, czyli dzieci i młodzież – mówił wiceminister.Przypomniał, że sposób przygotowywania listy leków będzie taki sam, jak w przypadku leków 75 plus, czyli listy darmowych leków będą opublikowane po zaopiniowaniu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Na dodatkowe pytania odpowiedział, że zlecenie w tej sprawie zostało już przekazane do Agencji. – Prawdopodobnie termin uzyskania opinii Rady Przejrzystości AOTMiT to 31 lipca. Później będzie opinia prezesa Agencji i ona zostanie przekazana do resortu zdrowia. Na tej podstawie minister zdrowia opublikuje obwieszczenie – wyjaśniał.

Bezpłatne leki dla dodatkowych 11,5 mln osób

W nowelizacji znalazł się również przepis techniczny, który mówi o tym, że podobnie jak w przypadku seniorów powyżej 75 roku życia, recepty dla seniorów 65 plus będą oznaczane literą „S”. Zaś w przypadku dzieci, to będzie znacznik „Z”.

– Nowela wejdzie w życie następnego dnia po publikacji i wówczas zaczną się prace nad rozporządzeniem i możliwością wejścia w życie ustawy – dodał wiceminister.

Na razie nie jest wiadome, czy lista bezpłatnych leków zostanie poszerzona o kolejne pozycje. Jak mówił wiceminister, obecnie seniorom 75 plus przysługuje dostęp do około 2 tysięcy pozycji bezpłatnych leków na 4 tysiące wszystkich refundowanych. O ile jednak ilościowo to ok. 50 procent, to wartościowo aż 80 procent. – Planujemy, że ta lista będzie poszerzona również dla leków 65 plus i dla leków 0-18 – wspomniał Maciej Miłkowski.

Padły też informacje, jakie środki z NFZ zostaną przeznaczone na sfinansowanie programu bezpłatnych leków.- Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji, program może dotyczy łącznie około 11,5 mln osób, z tego 7 mln dzieci i młodzieży i 4,5 mln dodatkowych osób dorosłych. Wartościowo to ok. 1,6 mld zł, z tego większość dla pacjentów rocznika 65-74 i ewentualnie poszerzenia leków 75 plus – mówił Miłkowski.

– Łącznie z aktualnymi wydatkami, które na ten rok są planowane w wysokości 830 mln zł, to może wynieść ok. 2,4 mld zł. W ub. roku z programu 75 plus skorzystało 2,7 mln osób. Łącznie na ten cel wydano 4,3 mld zł – wyliczał wiceminister.

Nowelizacja tej ustawy będzie także przedmiotem posiedzenia senackiej komisji zdrowia 24 lipca. Najbliższe posiedzenie Senatu zaplanowano na 26-28 lipca.

źródło: rynek zdrowia.pl