Prof. Piotr Ponikowski na czele Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. Piotr Ponikowski będzie pełnił funkcję rektora w kadencji 2020-2024. Z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich jest związany od blisko 40 lat.

Prof. Piotr Ponikowski w 2019 r. został kierownikiem Centrum Chorób Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Od 2016 r. pełni funkcję Prorektora ds. Nauki, a od sierpnia 2019 r. – obowiązki rektora. Jest uznanym kardiologiem – w kadencji 2017-2019 był prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2012-2014. Kierował licznymi projektami naukowymi – w tym międzynarodowymi – dotyczącymi leczenia niewydolności serca, choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego. Jest współautorem ponad 750 prac ogłoszonych drukiem w recenzowanych czasopismach naukowych, które cytowane były łącznie ponad 95 tys. razy. Jako jeden z nielicznych reprezentantów Polski, w latach 2016-2019 uwzględniany jest w prestiżowym Thomson Reuters Ranking „The World’s Most Influential Scientific Minds – najbardziej wpływowych naukowców świata.

Był wielokrotnie nagradzany w tym, w 2015 roku Medalem od Prezydenta Wrocławia „Zasłużony dla Wrocławia”, w 2018 roku Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP za dorobek naukowy, Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy oraz – wspólnie z prof. Stefanem Ankerem z Berlina – prestiżową polsko-niemiecką nagrodą naukową Copernicus, przyznawaną przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

Prywatnie prof. Piotr Ponikowski znany jest ze swojej pasji do maratonów, wolne chwile najchętniej spędza przygotowując się do kolejnego biegu. Dziękując za wybór, Rektor-Elekt podkreślał, że nowa kadencja będzie szczególnym wyzwaniem ze względu na konsekwencje trwającej epidemii: „Powinniśmy nie tylko radzić sobie z jej skutkami, ale także szukać szans na rozwój” – mówił prof. Piotr Ponikowski.

Za priorytetowe uznał pracę nad nowym programem nauczania, rozwój badań klinicznych, koncentrację bazy klinicznej przy ul. Borowskiej, a przede wszystkim inwestowanie w ludzi.

„Musimy zmienić sposób myślenia o zarządzaniu uczelnią, dostosować ją do dzisiejszych wyzwań i możliwości. Nie zrobimy tego bez zaangażowanych i zmotywowanych pracowników. Dlatego dziękując za mandat, proszę o współpracę i wspólne działanie. Dyskutujmy, szukajmy najlepszych rozwiązań i wspólnie pracujmy nad ich wdrożeniem. Cel mamy jasny – z dumą mówić: ja tutaj pracuję, to moja Uczelnia, to mój szpital” – apelował nowo wybrany rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

źródło: pulsmedycyny.pl