Prof. Małgorzata Janas-Kozik pełnomocnikiem ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży

Ministerstwo Zdrowia powołało pełnomocnika do spraw reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży. Została nim prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik.

Pełnomocnik ds. reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży został ustanowiony na mocy wydanego 28 października ministerialnego zarządzenia. Wskazano w nim, że do jego zadań należy m.in. inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu reformę i rozwój opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży z wyłączeniem leczenia uzależnień oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra.

Powołana na stanowisko pełnomocnika prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik jest specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynatorem Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, członkiem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zgodnie z rozporządzeniem, pełnomocnik ma przedstawiać ministrowi zdrowia informacje w zakresie analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją przydzielonych mu zadań oraz propozycje rozwiązań legislacyjnych i organizacyjno-finansowych rekomendowanych w celu rozwoju opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w Rzeczypospolitej Polskiej.

W zarządzeniu przewidziano, że pełnomocnik ma wykonywać zadania we współpracy z jednostkami zaangażowanymi w proces reformy i rozwój opieki psychiatrycznej, w szczególności z Narodowym Funduszem Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także z konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii i konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Wsparcia merytoryczno-organizacyjnego ma udzielać penomocnikowi Dorota Surma-Kuś, dyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.

źródło: pulsmedycyny.pl
foto: iStock