Porażka Ziobry i Schaba. Nowa Izba SN odmówiła zawieszenia trzech sędziów stosujących prawo UE

Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej odmówiła zawieszenia sędziów Adama Synakiewicza, Marty Pilśnik i Anny Bator-Ciesielskiej. Ich „winą” jest wykonywanie wyroków ETPCz i TSUE. A ETPCz wydał właśnie zabezpieczenie zakazujące zawieszania sędziów przez neo-sędziów SNTrzech niezależnych sędziów wygrało z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro i głównym rzecznikiem dyscyplinarnym Piotrem Schabem w środę 14 września 2022 roku.

Izba Odpowiedzialności Zawodowej powołana w miejsce zlikwidowanej nielegalnej Izby Dyscyplinarnej rozpoznała tego dnia wnioski o ich bezterminowe zawieszenie. I załatwiła je negatywnie.

W przypadku sędzi Anny Bator-Ciesielskiej z Sądu Okręgowego w Warszawie skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej rozpoznał sprawę merytorycznie i nie zgodził się na jej zawieszenie uznając, że nie popełniła rzekomych czynów dyscyplinarnych. To porażka głównego rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba, których wnosił o jej zawieszenie.

W przypadku sędziów Adama Synakiewicza z Sądu Okręgowego w Częstochowie – na zdjęciu u góry wraz z obrońcami – i Marty Pilśnik z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia skład orzekający nowej Izby odmówił ich zawieszenia z powodów proceduralnych. Po prostu uznano, że zgodnie z prawem jest 30 dni na kontrolę decyzji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który wcześniej zawiesił ich na miesiąc. Decyzję ministra miała skontrolować nielegalna Izba Dyscyplinarna, ale nie zrobiła tego w ciągu 30 dni. Dlatego sprawa teraz została umorzona.

W ten sposób skład nowej Izby wykonał jednak unik, bo obrońcy sędziów wnosili o kontrolę decyzji ministra pod kątem jej bezprawności i złamania przez ministra prawa, który przecież zawiesił sędziów za niepodobające mu się orzeczenie.

Mimo to te dwa orzeczenia to porażka ministra sprawiedliwości, który nie doprowadził do bezterminowego zawieszenia sędziów Synakiewicza i Pilśnik. Więcej o tych orzeczeniach piszemy w dalszej części tekstu.

Wszystkie te trzy orzeczenia wydały składy z legalnymi sędziami z Izby Karnej tj. przewodniczącym składu Wiesławem Kozielewiczem i Dariuszem Kalą oraz z ławnikami. To tymczasowy skład tej Izby wyznaczony przez Małgorzatę Manowską, neo-sędzię pełniącą funkcję I prezesa SN. Docelowy skład Izby wyznaczy prezydent Andrzej Duda.

Dzisiejsze przegrane to kolejne klęski Ziobry. We wtorek 13 września 2022 roku nowa Izba odmówiła uchylenia immunitetu byłemu wiceszefowi starej, legalnej KRS. Bezpodstawne zarzuty chce mu postawić podległa Ziobrze Prokuratura Krajowa.

Co ciekawe nowa Izba działa inaczej niż zlikwidowana Izba Dyscyplinarna. Nie używa do obstawy policji, wpuszcza na posiedzenia dziennikarzy i pozwala robić zdjęcia. I co ciekawe, orzeczenia są wydawane szybko, a nie jak za Izby Dyscyplinarnej w środku nocy.
ETPCz zatrzymuje neo-sędziów SN

Dla sędziów, którym grozi zawieszenie za wydawane orzeczenia i stosowanie prawa UE, pojawiła się jednak nowa nadzieja. Bo Europejski Trybunał Praw Człowieka we wtorek 13 września 2022 roku wydał zabezpieczenie nakazujące polskiemu rządowi w sprawach dyscyplinarnych dotyczących zawieszania sędziów zagwarantowanie wymogów rzetelnego procesu zgodnego z artykułem 6 Konwencji.

W szczególności skład orzekający ma spełniać wymogi niezawisłości i bezstronności oraz ma być ustanowiony ustawą.

ETPCz powołał się na wcześniejsze swoje wyroki, w których podważono legalność neo-KRS i dawanych przez nią nominacji dla neo-sędziów. A to oznacza, że w składach nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej nie powinni orzekać neo-sędziowie SN. Takie zabezpieczenie uzyskała teraz sędzia Joanna Hetnarowicz-Sikora z Sądu Rejonowego ze Słupska, której grozi zawieszenie za stosowanie wyroków ETPCz i TSUE (wcześniej na miesiąc zawiesił ja minister Ziobro). Jej sprawa jest wyznaczona na przyszły tydzień i w składzie ma neo-sędziego Krzysztofa Wiaka. Ale na razie spadła ona z w wokandy. Reprezentuje ją adwokat Michał Gajdus.

To nie koniec. We wrześniu będą jeszcze kolejne wnioski Ziobry i jego ludzi o zawieszenie niezależnych sędziów za orzeczenia i stosowanie prawa UE. W czwartek 15 września Izba Odpowiedzialności Zawodowej będzie decydować o dalszym zawieszeniu sędziego Macieja Rutkiewicza z Elbląga, a w przyszłym tygodniu sędziów Piotra Gąciarka, Andrzeja Sterkowicza i Marzanny Piekarskiej-Drążek z Warszawy, Agnieszki Niklas-Bibik ze Słupska, Aleksandry Janas i Ireny Piotrowskiej z Katowic oraz Małgorzaty Dobieckiej-Woźniak z Zielonej Góry.

W części składów orzekających, które będę decydować o zawieszaniu tych sędziów są też neo-sędziowie SN.

źródło: oko press