Pierwsze posiedzenie Rady Agencji Badań Medycznych

Już 19 września odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Agencji Badań Medycznych, która zaopiniuje kierunki rozwoju działalności Agencji, przedstawi rekomendacje zasad podziału środków finansowych oraz zaopiniuje Program Rozwoju Badań Klinicznych.

Agencja Badań Medycznych planuje ogłosić pierwszy konkurs na realizację niekomercyjnych badań klinicznych jeszcze we wrześniu b.r., po konsultacjach z Radą Agencji. Rokrocznie po zasięgnięciu opinii Rady propozycja ścieżek tematycznych będzie przekładana Ministrowi Zdrowia, w oparciu o analizę potrzeb społecznych, a my na tej podstawie będziemy rozpisywać konkursy. Będzie to pierwsze tak duże wsparcie dla rozwoju akademickich badań klinicznych w tej części Europy- podkreśla dr. n. med. Radosław Sierpiński, p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych.

Rada Agencji Badań Medycznych posiada kompetencje opiniowania rocznego planu działania ABM, który jest dokumentem określającym m.in. zakres konkursów i projektów własnych realizowanych przez ABM w danym roku kalendarzowym. Jej kadencja trwa 6 lat, przy czym ta sama osoba może pełnić funkcję jej członka nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Miejsce w składzie Rady Agencji na lata 2019-2025 zajęli: Professor Waldemar Priebe, Professor George Wilding, Professor Christopher JL Murray, dr n. med. Rafał Staszewski, PhD Michael J. Pencina, prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko, dr n. med. Konstanty Szułdrzyński, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Faustyn Krzemiński, prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński , prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz, dr Aurelia Ostrowska, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, dr hab. n. med. Jerzy Sieńko, Dr hab. n. med. prof. nadzw. Joanna Wierzbowska, Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek.

Szczegółowe informacje o członkach Rady dostępne są na stronie: http://abm.gov.pl/innowacje/