Odszedł płk w st. spocz. dr n. med. Sławomir Adam Tarka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 lipca 2017 roku po ciężkiej chorobie zmarł płk w stanie spoczynku, dr n. med. Sławomir Adam Tarka, zastępca dyrektora ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Msza święta odbyła się w czwartek 27 lipca 2017 roku o godzinie 11.30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. NMP Królowej Polski, przy ul. Długiej w Warszawie. Po Mszy odbyła się ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, reumatologii oraz chorób zakaźnych. W latach 1982-2001 dr n. med. Sławomir Adam Tarka pełnił służbę w Wojskowym Instytucie Medycznym. W 1993 r. w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W 1995 r. został wyznaczony na stanowisko adiunkta Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii. W 2001 r. przeszedł w stan spoczynku i podjął pracę w Branżowej Kasie Chorych. Dr n. med. Sławomir Adam Tarka pozostawał i pozostanie w naszej pamięci jako niezwykle sumienny oficer-lekarz, doskonały lekarz specjalista, ceniony przez chorych, wspaniały i uczynny kolega.

źródło: wim.mil.pl