Od 1 lipca ważne zmiany w refundacji leków na cukrzycę

Od 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie nowa lista refundacyjna, a wraz z nią spore zmiany w refundacji aptecznej leków na cukrzycę. Ministerstwo Zdrowia 16 czerwca opublikowało projekt lipcowej listy refundacyjnej, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2023. Dokument wprowadza między innymi ważne zmiany w kategoryzacji opatrunków specjalistycznych, refundacji leków na nadciśnienie tętnicze oraz refundacji leków na cukrzycę.

Zmiany dotyczące leków na cukrzycę na liście refundacyjnej od 1 lipca:

Tresiba (insulina degludec). Wskazania refundacyjne: Cukrzyca typu I u dorosłych; cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥7,5% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO); cukrzyca typu I u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży; cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥7,5% oraz cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)
Doprecyzowanie wskazania: Podskórna, długodziałająca insulina bazowa degludec bez skojarzenia z dodatkową substancją czynną o działaniu hipoglikemizującym. W przeszłości produkt refundowany w dwóch innych prezentacjach, których refundacja została zaprzestana na skutek decyzji podmiotu odpowiedzialnego. Redukcja kryterium kwalifikującego do leczenia – poziomu hemoglobiny glikowanej, o 0,5 punktu procentowego (z ≥8% na ≥7,5%).
Vimetso (wildagliptyna + chlorowodorek metforminy). Wskazania refundacyjne: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji. Doprecyzowanie wskazania: Stosowanie jako uzupełnienie diety i ćwiczeń fizycznych w celu poprawy kontroli glikemii u osób dorosłych z cukrzycą typu 2:

u pacjentów, u których nie uzyskano wystarczającej kontroli glikemii po zastosowaniu chlorowodorku metforminy w monoterapii,
u pacjentów już leczonych wildagliptyną w skojarzeniu z chlorowodorkiem metforminy, w postaci oddzielnych tabletek,
w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy, w tym z insuliną, gdy produkty te nie zapewniają wystarczającej kontroli glikemii.

Zmiany na liście 75+ oraz na liście Ciąża+

insulina degludec. Wskazania refundacyjne: Cukrzyca typu I u dorosłych; cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥7,5% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO); cukrzyca typu I u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży; cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥7,5% oraz cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO). Doprecyzowanie wskazania: Zwiększenie dostępności refundacyjnej do leczenia długodziałającą insuliną degludec w terapii cukrzycy, u pacjentów po ukończeniu 75. roku życia oraz u pacjentek w okresie ciąży.

źródło: rynek zdrowia.pl