Nowy pomysł na turystykę. Uzdrowiska otrzymały znaczne wsparcie finansowe

50 beneficjentów Programu Inwestycji Strategicznych – Polskie Uzdrowiska. To już czwarta edycja tego programu. Do gmin uzdrowiskowych powędruje łącznie 240 mln zł. Niektóre juz je zainwestowały.
Wsparcie finansowe dla gmin

Jak informuje gov.pl, Supraśl i Augustów są jednymi z beneficjentów Programu Inwestycji Strategicznych – Polskie Uzdrowiska. Dzięki środkom dofinansowania w wysokości 5 mln złotych w Supraślu udało się rozbudować rynek, natomiast 4,9 mln złotych pozwoliło na zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzosiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów.

Łącznie bezzwrotne dofinansowanie w wysokości do 5 mln złotych ze środków pochodzących z czwartej edycji programu otrzymało 50 gmin uzdrowiskowych w całej Polsce.

To w sumie ponad 240 mln zł, które wspomogą te samorządy, które ucierpiały w czasie epidemii COVID-19. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje poszerzające ofertę dla kuracjuszy i turystów, zgodnie ze zgłaszanymi przez nich potrzebami, m.in. na rewitalizację parków zdrojowych, budowę basenów czy modernizację dróg – podał Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, cytowany przez gov.pl.

Najważniejsze cele programu

Celem wsparcia – jak czytamy – jest poprawa sytuacji gospodarczej gmin oraz zwiększenie potencjału rozwojowego w zakresie niwelowania skutków i powikłań po przebytej chorobie COVID-19 w świetle prognozowanego radykalnego wzrostu zapotrzebowania na turystykę medyczną oraz usługi rehabilitacyjne.

Co ważne, polskie uzdrowiska mają ogromne znaczenie w odbudowie potencjału turystyki medycznej w Polsce, który jest polską specjalnością eksportową, a także może być skierowany na turystykę krajową. Program Polskie Uzdrowiska został opracowany w Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

źródło: rynekzdrowia.pl